Οι ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους της Ηλιούπολης θα συνεχιστούν όταν ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής...

 

Έτσι λοιπόν προχωράμε μάλλον στο κάτωθι διαγωνισμό:

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 8/17 συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 5/9/2017 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν

α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.β , 21.1.γ , 21.1.δ της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.225,80€ (τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) με ισχύ 210 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 31/8/2017 μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com, με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax, email.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το Δήμο Ηλιούπολης μέχρι την Πέμπτη 31/8/2017 θα αναλάβουν τα έξοδα της αναπαραγωγής αυτού. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970180 /080, fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μπελιάς.

Ηλιούπολη 19/07/2017


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

Προβλήθηκε 831 φορές

	O Νίκος Χαρδαλιάς συναντήθηκε και με τον Γιάννη Κωνσταντάτο, και συζήτησαν...

Στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό σήμερα! Σημαντική συνεργασία και συζήτηση με τον φίλο Δήμαρχο Αργυρούπολης -Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο, έναν αυτοδημιούργητο αυτοδιοικητικό...