Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναδεικνύονται με διαφορά οι φτωχότεροι μεταξύ των φτωχών ενώ τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα είναι το 24,7% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 σε σύνολο 9.016.247, εκ των οποίων 1.014.177 άτομα με βαριά αναπηρία

Αντωνόπουλος Γιώργος 

Επίσης τα επιδόματα αναπηρίας επανορθώνουν δεν εξαλείφουν τις οικονομικές ανισότητες και 6 στους 10 πολίτες με σοβαρή αναπηρία από 16 έως 64 ετών βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Το 63,5% του πληθυσμού με αναπηρία 25-29 ετών (έναντι του 44,7% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία) είναι σε κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ομάδα 16-64 το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (αφαιρώντας δηλαδή τα επιδόματα και τις συντάξεις από το εισόδημα) αγγίζει το 67% στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και το 58,1 στην ομάδα με μετρίου βαθμού περιορισμό δραστηριότητας, ενώ στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 42,2%. 4 στους 10 πολίτες με σοβαρή αναπηρία μεταξύ 16 και 64 ετών βιώνουν σοβαρές υλικές στερήσεις ενώ το 42,8% του πληθυσμού με βαριά αναπηρία 16 έως 59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά με σοβαρό βαθμό υποαπασχόλησης

Τα παραπάνω καταδεικνύει το 1ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της ΕΣΑμεΑ μπροστά στην 3η Δεκέμβρη 2017, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στα άτομα με αναπηρία.

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως η βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας

Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη: «Η αναπηρία και η φτώχεια είναι ζεύγος αχώριστο. Το ίδιο και η αναπηρία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Είναι κάτι που το αναπηρικό κίνημα το επισημαίνει με όλους τους δυνατούς τρόπους πάρα πολλά χρόνια και σήμερα το παρουσιάζει με επιστημονικό τρόπο, μέσω της έρευνας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων της Αναπηρίας. Κανένας αρμόδιος φορέας, κανένα στέλεχος της Πολιτείας δεν μπορεί πλέον να δηλώσει άγνοια, για μια κατάσταση που βέβαια στην ελληνική κοινωνία είναι γνωστό: τα άτομα με αναπηρία παραμένουν οι φτωχότεροι των φτωχών.

Εδώ και δεκαετίες είναι στρατηγικός στόχος του αναπηρικού κινήματος η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα, γεγονός που προϋποθέτει την προώθηση από την Πολιτεία πολιτικών και μέτρων που θα στοχεύουν στην άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό.

Όπως είναι γνωστό όμως ο σχεδιασμός πολιτικών και μέτρων για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα προερχόμενα από επιστημονικές έρευνες και αξιόπιστες στατιστικές, η δε υλοποίηση αυτών να παρακολουθείται από εξειδικευμένους και κατάλληλους δείκτες.

Στοιχεία τα οποία, αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία, μέχρι πρόσφατα απουσίαζαν παντελώς από τη χώρα μας. Χρειάστηκαν πολύχρονοι αγώνες και πιέσεις ώστε η Πολιτεία να αποδεχθεί ως καταστροφικό το γεγονός ότι ο επίσημος αριθμός των πολιτών με αναπηρία δεν είναι γνωστός!

Για να κατανοήσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις αυτού του γεγονότος, φτάνει να αναφερθούμε στην τελευταία καταστροφή που έπληξε τη Μάνδρα και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής: τα άτομα με αναπηρία, πρώτα μεταξύ των θυμάτων, παραμένουν αόρατα, κανένα σχέδιο δε πολιτικής προστασίας δεν έχει συνταχθεί προς άμεση και μετέπειτα βοήθειά τους.

Αυτά τα στοιχεία έρχονται να καταδείξουν τώρα που διεξάγεται η 3η αξιολόγηση ότι οποιαδήποτε περικοπή των ελάχιστων μέτρων στήριξης που παρέχει η ελληνική πολιτεία στα άτομα με αναπηρία αποτελεί ευθεία βολή στον πυρήνα της κοινωνικής αξιοπρέπειας των πολιτών με αναπηρία.

Για αυτό και η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει με ένα σκληρό και ασυμβίβαστο ΟΧΙ στις παράλογες, άδικες και απάνθρωπες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας».

Εντωμεταξύ η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης με επιστημονικά στοιχεία των εθνικών στρατηγικών για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 31 «Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων» στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ.

Με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων που θα υποστηρίξουν την προώθηση εθνικών στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων προς όφελος της υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς, η ΕΣΑμεΑ παρουσιάζει το πρώτο δελτίο του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, μπροστά στην 3η Δεκέμβρη, με θέμα: «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στα άτομα αναπηρία στην Ελλάδα».

Από τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναδεικνύονται με διαφορά οι φτωχότεροι μεταξύ των φτωχών, τόσο σε επίπεδο ονομαστικού εισοδήματος (κίνδυνος φτώχειας) όσο και σε επίπεδο υλικών συνθηκών διαβίωσης (δείκτης υλικής στέρησης) και συμμετοχής στην εργασία (δείκτης χαμηλής έντασης εργασίας). Η ανάλυση των δεικτών καθιστά εμφανές ότι τα επιδόματα αναπηρίας επανορθώνουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές ανισότητες, ωστόσο δεν τις εξαλείφουν.

Ο κίνδυνος φτώχειας παραμένει και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις υψηλότερος για τα άτομα με αναπηρία, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι υφιστάμενες οικονομικές ενισχύσεις δεν επαρκούν ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εξασφαλίζουν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, δεδομένου του πρόσθετου κόστους που απορρέει από την αναπηρία τους.

Τα νούμερα αφορούν πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού: Σύμφωνα με την επεξεργασία που πραγματοποίησε το «Παρατηρητήριο», το 5,3% των νοικοκυριών αναφέρουν ότι έχουν μέλος ή μέλη με αναπηρία 67% και άνω. Το συνολικό ποσοστό των ατόμων με αναπηρία, ανέρχεται στο 24,7%, του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 σε σύνολο 9.016.247 ατόμων.

Στις ηλικίες από 16 έως 64 ετών, στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού βρίσκονται οι 6 στους 10 πολίτες με σοβαρή αναπηρία, και οι 5 στους 10 με μέτριο περιορισμό δραστηριότητας. Περισσότερα και αναλυτικότερα συμπεράσματα θα βρείτε στο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ.

Το Παρατηρητήριο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνικών στατιστικών για την αναπηρία.

Με τον πρόσφατο νόμο ν.4488/2017, το Παρατηρητήριο της ΕΣΑμεΑ θεσμοθετείται ως ο βασικός συνομιλητής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αναφορικά με την υποχρέωσή τους να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων, οι αρμόδιοι φορείς τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.

Για την θετική αυτή εξέλιξη καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος και η συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω της πολύχρονης και γόνιμης συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ποια είναι η ΕΣΑΜΕΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.

Αποστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιδιώκει να συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνία της πληροφορίας, η προσβασιμότητα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής της. Η αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), το οποίο αποτελεί την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, εκπροσωπώντας πάνω από 80 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Φόρουμ με τη σειρά του συμμετέχει ενεργά στη Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία (International Disability Alliance - IDA), μέσω της οποίας εκπροσωπούνται ένα δισεκατομμύριο πολίτες με αναπηρία από ολόκληρο τον κόσμο. Η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωσή των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οριστεί ως φορέας παροχής «Διά Βίου Μάθησης». Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο δευτεροβάθμιων φορών - μελών με πάνω από 500 πρωτοβάθμιους φορείς - μέλη σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο αυτό, της δίνει τη δυνατότητα αφενός να γνωρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, αφετέρου να παρεμβαίνει άμεσα όταν απαιτείται. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει επίσης στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας) και στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αξίες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

 Αυτενέργεια - Αυτό-οργάνωση - Αυτοεκπροσώπηση
 Συμμετοχή
 Αλληλεγγύη

Η Ε.Σ.Α.μεΑ.:

• ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και την προώθηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
• υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,
• προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της σε Επιτροπές Υπουργείων, δημόσιων φορέων, κ.ά.,
• διαβουλεύεται με τους φορείς-μέλη της, συντονίζει τη δράση τους και τους ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
• συμπαρίσταται στις οργανώσεις - μέλη της, στους φορείς - μέλη αυτών και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
• συνηγορεί για επιμέρους αιτήματα φορέων - μελών της καθώς και για ατομικά αιτήματα,
• οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για θέματα αναπηρίας, ιδίως δε την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», που αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας ενός ολόκληρου έτους για τη διασφάλιση της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία και της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση και αποκλεισμού σε βάρος τους,
• διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, προωθώντας τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος,
• παρέχει πληροφόρηση για ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί».
• προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο, όπως έγινε φέτος με την ψήφιση του νόμου 4488/2017.

Επικοινωνία

Τα κεντρικά γραφεία της Συνομοσπονδίας βρίσκονται στις νέες, πλήρως προσβάσιμες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ηλιούπολη Αττικής.
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9949837
Φαξ: 210 5238967
E-mail: esaea@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.esamea.gr

Στοιχεία:

 Οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται άρρηκτα, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία υπογράφηκε από την Ελλάδα και την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ. Μπροστά σε μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα εισέρχονται μονίμως στη μέγγενη των δημοσιονομικών μεγεθών, είναι δύσκολο να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, αλλά δεν θα δεχθούμε ποτέ να γυρίσουν τα άτομα με αναπηρία πίσω στα ιδρύματα.

Αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, ακόμη και σε περίοδο κρίσης. Και τα όνειρα για τα οποία αγωνίζεται το αναπηρικό κίνημα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, η κοινωνική προστασία, η κατάργηση όλων των αδικιών και των μορφών διάκρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, είναι τα αναντίρρητα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε τα επόμενα χρόνια...

Παλεύουμε για την εκπαίδευση, για την ευημερία, το εισόδημα, τις παροχές, τις συντάξεις, την υγειονομική κάλυψη και φροντίδα.

 Τα τελευταία χρόνια η κρίση έχει δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο και η συνταγματικά νομοθετημένη προστασία των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται πρακτικά υπό αίρεση αν όχι σε κατάρρευση. Υπάρχει ο φόβος να γυρίσουμε σε εποχής όπου τα ιδρύματα θα προβάλλονται ως λύση για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, λόγω των περικοπών σε πολλές δαπάνες.

Στο θέμα της εκπαίδευσης, ακόμη δεν έχουν λυθεί σοβαρά θέματα των εκπαιδευτικών με αναπηρία. Κάθε τόσο, σημαντικά ακριβά φάρμακα για άτομα με χρόνιες ασθένειες τείνουν να σπανίζουν και τα ιατρικά έξοδα να αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις υποφέρουν από τη φτώχεια, ενώ πρέπει να πληρώσουν ακόμη περισσότερα για τα ιατρικά τους έξοδα λόγω των προβλημάτων υγείας τους.

Πολλοί άνεργοι δεν έχουν καμία ασφάλιση και δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τα φάρμακά τους. Ακόμα και αν κάποιος είναι σε θέση να πληρώσει για τα φάρμακά και τους λογαριασμούς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία, την έλλειψη γιατρών, τις ατελείωτες ουρές και τις καθυστερήσεις.

 Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, εντοπίζονται, κυριολεκτικά, στο σύνολο περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν, λόγω του μη φιλικού και προσβάσιμου τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του. Με αυτό το δεδομένο, η μεμονωμένη εξάλειψη ενός εμποδίου, ή/και θεραπεία της μίας ή της άλλης διάκρισης είναι εξ ορισμού ατελέσφορη καθώς θα ακυρωθεί στην πράξη από ένα άλλο εμπόδιο ή/και μία άλλη διάκριση.

Συνεπώς, μόνο η ολιστική αντιμετώπιση των εμποδίων και διακρίσεων του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε έμπρακτα αποτελέσματα. Η Πολιτεία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη να προστατέψει την αναπηρία, η κοινωνία έχει αποδειχτεί αλληλέγγυα και έτοιμη να προστατέψει τα πιο ευάλωτα μέλη της, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

 Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία λειτουργούν σωρευτικά, και μάλιστα με τρόπο που τροφοδοτούν την αναπαραγωγή τους. Η ύπαρξη εμποδίων σε ένα τομέα της κοινωνικής ζωής, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συμμετοχή και σε άλλους τομείς.

Οι αρνητικές επιπτώσεις συσσωρεύονται, συνδυάζονται και πολλαπλασιάζονται. Η συσσώρευση των προβλημάτων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ή/και ανέφικτη, η υπέρβασή τους. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ακόμη και μία «απλή» διάκριση, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας προς την κοινωνική περιθωριοποίηση και να καταλήξει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Εμείς, οι πολίτες με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριά και πολλαπλή αναπηρία και οι οικογένειές μας, δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα συμφωνήσουμε ΠΟΤΕ στην εξόντωσή μας!

Είμαστε τα άτομα με αναπηρία, που σήμερα, 3 Δεκέμβρη 2017, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπως και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, δηλώνουμε δυνατά την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής λιτότητας, ιδιαίτερα τα τελευταία 8 χρόνια, που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η αναπηρία είναι πρωτίστως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο, φυλή, πάθηση κλπ. Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για τη λήψη ΕΔΩ και ΤΩΡΑ δέσμης συντονισμένων μέτρων ΑΜΕΣΗΣ και ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Το αναπηρικό κίνημα με μαζικότητα, ενότητα, ομόνοια και αλληλεγγύη δηλώνει παρόν στους αγώνες του λαού μας.

https://www.dikaiologitika.gr 

Προβλήθηκε 439 φορές
Κορονοϊός: Υπερδιπλασιάστηκαν και… απλώθηκαν τα κρούσματα - Μάσκα ξανά και plan B στο προσκήνιο

Στο κόκκινο η ανησυχία μετά την έξαρση που παρουσιάζει ο κορονοϊός τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα. Ξεκάθαροι οι λοιμωξιολόγοι για το τι πρέπει να γίνει. Οι εγχώριες “παραφωνίες”, οι Βρετανοί… που έρχονται και η προσεκτική ματιά στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.