Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87), στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία δομής με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

3. Εισήγηση για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας

4. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

5. Διαγραφές παραστατικών Π.Ο.Ε.

6. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων του πρώην Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»

7. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων του πρώην Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»

8. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος (3η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

10. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων Π.Φ.Α. και πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2024-2025

11. Έγκριση σχεδίου Αίτησης Εγγραφής βρεφών – νηπίων, δικαιολογητικών και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών σχολικού έτους 2024-2025

12. Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης – Επιλογής των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Παραρτήματα του Τμήματος Αγωγής σχολικού έτους 2024-2025 και ορισμός Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων αιτήσεων εγγραφής

13. Έγκριση ή μη αιτήματος Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης για παραχώρηση Δημοτικού Κινηματογράφου «Μελίνα Μερκούρη»

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μελίνα Μερκούρη»

15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, βάσει του Ν. 4412/2016

16. Έγκριση απολογισμού 2023 – έγκριση προϋπολογισμού 2024 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

  • Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου

2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.

3. Νομική Υπηρεσία

4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα


Προβλήθηκε 210 φορές