Ηλιούπολη, 28 /03 /2022

Αρ. Πρωτ.: οικ. 8072

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

------------------------

Αναθέτουμε την υπηρεσία «Διοργάνωση Συναυλίας Αφιέρωμα στον “Μίκη Θεοδωράκη”» με A.M.: 4/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη, στην εταιρεία  *****************************, που εδρεύει στα Άνω Πετράλωνα Αττικής, επί της οδού *****************, με ΑΦΜ:************** Δ.Ο.Υ ************** , στο ποσό των «έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ» #11.780,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επειδή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, είναι εντός προϋπολογισμού, και σύμφωνα με την προσφορά της, ως εξής:

Η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της A.M.:4/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα το οποίο θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση, παραλαβή υπηρεσιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν έχει διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής υπηρεσιών, συντάσσοντας σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Το ένταλμα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Εδώ)

Προβλήθηκε 349 φορές

Κατατέθηκε στη Βουλή η φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων (Νομοσχέδιο)

Ως μαύρη ημέρα στην ιστορία της τοπικής δημοκρατίας καταγράφεται η 28η Ιουνίου, καθώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε στη Βουλή αργά το απόγευμα το Νομοσχέδιο που καταργεί το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων - Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων να θέτουν κατεπείγοντα θέματα προ Ημερησίας Διάταξης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Συνεχίζουμε να πληρώνουμε για το Μοσχολέμονο... Οι Ερωτήσεις μας αρκετές... Απαντήσεις ίσως τώρα από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στην λειτουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου.