Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) Δήμου Ηλιούπολης

Αριθ. Πρωτ. 574/24-2-2021.

Σήμερα ημέρα Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 17.00 μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. με αριθμό πρωτ. 548/18-2-2021, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ορίστηκαν με τις 215/26-9-2019, 315/12-12-2019, 316/12-12-2019,220/29-10-2020,242/29-10-2020, 5/11-2-2021 και 10/11-2-2021 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 του με αριθμό 55/Α΄/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Μετά την διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο (15) μελών είναι παρόντα δέκα (10), δηλαδή οι κ.κ. 1) Ντέτσικας Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2) Γεωργία Τζούμα Αντιπρόεδρος, 3) Ελένη Κουτρομάνου, 4) Δήμητρα Κορμά, 5) Αναστάσιος Παπαβασιλείου, 6) Νικόλαος Καραβαγγέλης, 7) Ειρήνη Καραπανάγου, 8) Ειρήνη Μαραγκάκη, 9) Άννα Γκιόκα, τακτικά μέλη 10) Αργύριος Μαριγκάς αναπληρωματικό μέλος.

Στην πρόσκληση δεν ανταποκρίθηκαν τα τακτικά μέλη: Πιπίνης Απόστολος, Αγνή Κεφαλά, Κορνηλία Μαυρομάτη, Παναγιώτα Βακλατζή, Δημήτριος Σιβρής και Αθηνά Παπαπέτρου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Νομικού Προσώπου Αικατερίνη Μαυρογιάννη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2021

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς

Ο Πρόεδρος που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Με το 4699/31-12-2020 έγγραφό του ο Προϊστάμενος του τμήματος Αλληλεγγύης και Φροντίδας κάνει γνωστό ότι εκ μέρους της Τ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ηλιούπολης η κυρία Τζένη Τσίνη αναπληρώτρια γραμματέας –μέλος τομέα εθελοντισμού και κοινωνικών δικαιωμάτων και η κυρία Μαρία Μισέντου μέλος της Κ.Ε. ΚΙΝΑΛ, υπεύθυνη τομέα Νέας Γενιάς και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας ΕΔΕΜ, προσέφεραν στο Παράρτημα Φροντίδας «Αγία Ταβιθά» μάσκες πολλαπλών χρήσεων (3 κουτιά Χ 50= 150 μάσκες)

Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση

Ομόφωνα

αποδέχεται την δωρεά της Τ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ηλιούπολης και ευχαριστεί για την ευγενική προσφορά

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 161 φορές

Σωματεία και Φορείς της Ηλιούπολης: Αγωνιστική εκδήλωση την Πέμπτη 22 Απρίλη με Συγκέντρωση και Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα στην κεντρική Πλατεία

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με καλλιτεχνικό δρώμενο από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο στις 7 μ.μ. από την πλατεία Ηρώων Ηλιούπολης και θα ολοκληρωθεί με συγκέντρωση και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Κεντρική Πλατεία στις 7.30 μ.μ.

Κώστας Γ. Σεφτελής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης: ''Εργασίες και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων στο Χαλικάκη''

Θέλω να πιστεύω πως θα τύχει σεβασμού από όλους και δεν θα βανδαλιστεί (γιατί έχουμε και αυτά...!). Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, δεν σταματάει!

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Π.Α.Ο.Κ. για πρώτη φορά στην ιστορία του

Τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του στο γυναικείο βόλεϊ πανηγυρίζει ο Π.Α.Ο.Κ., καθώς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Α' Ηλιούπολης επικράτησε με 3-0 σετ του Α.Ο. Θήρας.