''Να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας και της καθημερινής ζωής των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας αποφάσισαν οι δήμοι Βύρωνα, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης και Καισαριανής.

Ο Δήμος Βύρωνα ανέλαβε να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της κοινότητας Παππάδων, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου την κοινότητα Κερασιάς, ο Δήμος Ηλιούπολης την κοινότητα Αχλαδίου, ο Δήμος Καισαριανής την κοινότητα Κοτσικιά.

Ειδικότερα αποφάσισαν ο κάθε Δήμος να «υιοθετήσει» και μια πυρόπληκτη κοινότητα και να κινητοποιήσουν όχι μόνο τις διοικητικές τους δυνατότητες αλλά και την κοινωνία κάθε Δήμου της Αττικής, ώστε να αναπτυχθεί η συνείδηση της αδελφοποίησης και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους κατοίκους κάθε πόλης''.(ένα από άρθρα σε ιστοσελίδα. εδώ)

Tα Χριστούγεννα πέρασαν, η Πρωτοχρονιά επίσης, μένουν μόνο τα Θεοφάνεια.

Για τον Δήμο Βύρωνα και την χριστουγεννιάτικη βοήθεια του είχαμε γράψει εδώ.


Για τους υπόλοιπους Δήμους δεν διαβάσαμε κάποιο Δελτίο Τύπου...

Δεν έκαναν τίποτα για τις ''υιοθετημένες'' περιοχές  αυτές τις Άγιες ημέρες;

Καλή χρονιά...

Αλλά να ξέρετε ότι και τα υιοθετημένα παιδιά αυτές τις Άγιες Ημέρες, περιμένουν δώρα από τους γονείς τους...

Προβλήθηκε 409 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.