ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 9.920,00 €.

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 163

Αρ.Πρωτ.1538-05/11/2020

ΑΔΑ: 6ΟΛΚΟΛ02-Ο51 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.480,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 15.6162.0009 οικ. έτους 2020 για την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 9.920,00€.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.480,00 € ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020, ΕΝΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 7.440,00 € ΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 198 φορές

Ο δικός μας; - Κορονοϊός: ''Πέντε δήμοι του Κεντρικού Τομέα Αθηνών δίνουν διευκρινίσεις''.

Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών θεωρείται μια από τις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο, πέντε από τους Δήμους που υπάγονται σε αυτόν ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν τόσο μεγάλο ιικό φορτίο και δίνουν διευκρινίσεις για όσα ισχύουν.

Κύριε Δήμαρχε συμφωνείτε με τα γραφόμενα, ότι δηλαδή ένας Αντιδήμαρχος σας είναι ''ανίκανος'';

Διαβάζουμε και εμείς οι ''ανύπαρκτοι διαδικτυακά'' (σίγουρα είμαστε και για εσάς και το team σας αφού δεν έχετε απαντήσει μέχρι τώρα ούτε εσείς αλλά ούτε και οι υπεύθυνοι σας για σειρά ερωτημάτων μας που θέτουμε μέσω του site μας) διάφορα σχετικά με την ανικανότητα του Αντιδημάρχου σας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών