Οι δρόμοι με την διακοπή ρεύματος

Κυριακή 04.06.2023

από 08.00 π.μ. έως 01.00 μ.μ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' απο κάθετο: ΙΔΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΑΤΕΩΝ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΛΗΝΗΣ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΟΥΒΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΚΙΩΝΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΒΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΜΙΟΥ απο κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΪΚΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ έως κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ

https://siteapps.deddie.gr/outages2public

Προβλήθηκε 5018 φορές