Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ''για την εύρυθμη λειτουργία των δύο κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης'' και βλέπουμε ότι οι υπεύθυνοι είναι με αστεράκια(*). (ΕΔΩ)

Γιατί; Είναι κρυφοί οι υπάλληλοι του ΠΑΟΔΗΛ. Εντέλει θα μάθουμε κάποια στιγμή ποιός δουλεύει και σε ποιά θέση; Αν κάτι θέλουμε ποιόν θα ζητήσουμε ή απο που θα αναζητήσουμε ευθύνες αν γίνει κάτι;

Ηλιούπολη 01/09/2022

Αρ. πρωτ.: 1473

Αρ. αποφ. : 162

ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης Γρηγόρης Γρηγορίου

---------------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε από την 01/09/2022

1. Υπεύθυνους για την καλή λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης ορίζονται οι κ.κ.:

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΔΕ Ναυαγοσωστών.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ προπονητής κολύμβησης με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

2. Υπεύθυνος Επόπτης ασφαλείας ορίζεται η κ.  ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ προπονητής κολύμβησης με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής .

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΔΕ Ναυαγοσωστών.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

3. Υπεύθυνοι επόπτες λουομένων ορίζονται οι κ.κ.:

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ προπονητής κολύμβησης με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

4. Υπεύθυνοι Ναυαγοσώστες ορίζονται οι κ.κ:

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΔΕ Ναυαγοσωστών.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ προπονητή κολύμβησης με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής .

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

 ******* του ********, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής.

5. Υπεύθυνες ειδικευμένες στην παροχή πρώτων βοηθειών ορίζονται οι κ.κ.:

 ******* του ********, ωφελούμενη του προγράμματος μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών σύμφωνα με την 1η τροποποιητική δημόσια πρόσκληση Ν ο 11/2017 του Ο.Α.Ε.Δ ως ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

 ******* του ********, μόνιμη υπάλληλος του ΝΠ, κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Βασικών Αρχών Α΄ Βοηθειών.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Τμημάτων, στους ενδιαφερόμενους και όπου ορίζει ο νόμος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προβλήθηκε 528 φορές

37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι (