Με άλλο μάτι...


Τι σημαίνει: ''Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Στρατηγικών δράσεων Νεολαίας και εθελοντισμού'';

Διαβάσαμε για μία Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης για «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής – εκπαιδευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Στρατηγικών δράσεων Νεολαίας και εθελοντισμού»...

11.000 ευρώ για ''Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία και υλοποίηση των  διαδικασιών ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την πράξη : Φωτισμός και εξωραϊσμός υπαίθριων γλυπτών του  Δήμου Ηλιούπολης''