Με άλλο μάτι...


Στον αέρα η νομιμότητα των δια περιφοράς αποφάσεων

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκηση ενώ βρισκόταν σε ισχύ η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’) για το χρονικό διάστημα από 03.11.2020 έως 30.11.2020.

Φωτάκια κόστους 800.000 ευρώ αγόρασε ο Μπακογιάννης γιατί ''τα περσινά κάηκαν λόγω κακής ποιότητας''.

Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε όταν ερωτήθηκε γιατί εν καιρώ πανδημίας και βαρύτατων οικονομικών δυσχερειών, ο δήμος Αθηναίων χρειάστηκε να δώσει ένα υπέρογκο ποσό για να αγοράσει νέα φωτάκια για τα Χριστούγεννα.

''Τσάμπα'' πάνε τα χρήματα για επικοινωνία. Η Alexa λέει ότι ούτε οι ίδιοι διαβάζουν το site του Δήμου μας.

Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Μαρίνη, όπου μας ενημερώνει, (αν και δεν ξέρω τον λόγο) σχετικά με την κατάταξη των ιστοσελίδων στον Δήμο μας.

ΠΑΟΔΗΛ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Π- SPORTS CAFE (6.621,60 ΕΥΡΩ)

Την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την «Εργασίες μονώσεων και επισκευής κτιρίων Ν.Π.» στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»...