Δρ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Δ. ΜΑΓΓΙΤΑ

Πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

''ΠΡΩΤΑ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ''



Όνομα:       Ανδριάνα

Επώνυμο:  Μαγγίτα

Ημερομηνία Γέννησης: 09 Οκτωβρίου 1986

Τόπος Γέννησης: Χολαργός, Βόρειος Τομέας Αθηνών

Τόπος Διαμονής: Δάφνη, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εθνικότητα: Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (2 τέκνα)

Κινητό τηλέφωνο:       698 3850265

Επάγγελμα: Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση εργασίας: Κανάρη 11 Άνοιξη

Τηλέφωνο εργασίας: 210-6221003

Fax εργασίας: -e-mail: [email protected]

ΒΑΣΙΚΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2004:  Απολυτήριο 6ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών

2008:  Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σ.Ε.Υ.Π., Τμήμα Νοσηλευτικής

Βαθμός: 7,91 (Λίαν Καλώς)

2012: Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη­μίου Αθηνών

Βαθμός: 7,22 (Λίαν Καλώς)

2013: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ετήσιο Πρό­γραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)

Βαθμός: 7,9 (Λίαν Καλώς)

2014:   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

«Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαθμός: 8,82 (Άριστα)

2017:   Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Αξιολόγηση και διαχείριση συνολικής κατά­στασης υγείας τραυματιών από ατυχήματα στην κοινότητα»

Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών

 Βαθμός: 10 (Άριστα)

2.     ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλική Γλώσσα: Καλή Γνώση

3.     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: European Computer Driving License Core Certificate (ECDL)
 • Γνώση Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης: Basic Life Support Provider (BLS)
 • Ενδοσχολικός Εκφοβισμός :Πρόληψή Και Αντιμετώπιση.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Α Επιπέδου.
 • 2022    : Επιμόρφωση στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 14 ωρών

4.     ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εγγεγραμμένο & Ενεργό Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία
 • Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ)
 • Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ
 • Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

5.     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

2006: Νοσηλεύτρια στο «Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων» του Ταμείου Υγείας της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για τα Παιδιά των Απασχολούμενων Οικογε­νειών

Διάρκεια: 1 μήνα

2008: Πρακτική Άσκηση, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ

Διάρκεια: 6 μήνες

2008: Νοσηλεύτρια στη Γενική Κλινική «Πειραϊκό Θεραπευτήριο», Παθολογικό Τμήμα, 2008

Διάρκεια: 6 μήνες

2009:   Νοσηλεύτρια, Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Mediterraneo», Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Διάρκεια: 6 μήνες

2009-2011: Νοσηλεύτρια, Παθολογικό Τμήμα Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 1 έτος

2012:   Υπεύθυνη επίβλεψης στην  Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 1 έτος

2013: Νοσηλεύτρια στο Χειρουργικό Τμήμα, Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 6 μήνες

2013-2014: Νοσηλεύτρια, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 1 έτος

2015-2016: Νοσηλεύτρια, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 1 έτος

2016-2017:  Προϊσταμένη, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), Κλινική «Υγείας     Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

 Διάρκεια: 1 έτος

2017-2020:  Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Παθολογικός Τομέας),

 Κλινι­κή «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 3 έτη

2020-2021 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

Διάρκεια: 1 έτος

6.     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2015: Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Διδάσκουσα του Ερ­γαστηρίου Επιδημιολογίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργά­νωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Δ.Δ.Υ) του ΕΚΠΑ Νοσηλευτικής

Διάρκεια: 8 ώρες

2015-2018: Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Διδάσκουσα του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΚΠΑ Νοσηλευτικής

Διάρκεια: 65 ώρες

2016: Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Διδάσκουσα του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργά­νωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Δ.Δ.Υ) του ΕΚΠΑ Νοσηλευτικής

Διάρκεια: 8  ώρες

2015-2016: Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Χαλανδρίου

Μάθημα «Στοιχεία Παιδιατρικής», Ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας»

Διάρκεια: (30 ώρες) 1 εξάμηνο

2017-2018: Κλινική Εκπαίδευση Προπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΠΑ Νοσηλευτικής στο μάθημα «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις» στην Κλινική «Υγείας Μέλαθρον»

Διάρκεια: 35 ώρες

2017: Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Διδάσκουσα του Εργαστήριου Επιδημιολογίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργά­νωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πληροφορική Υγείας, Κοινοτική Νοση­λευτική – Δημόσια Υγεία, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική του ΕΚΠΑ Νοσηλευτι­κής

Διάρκεια: 35 ώρες

2017-2020: Εκπαίδευση Προπτυχιακών Φοιτητών Νοσηλευτικής που πραγματο­ποίησαν την Εξάμηνη Πρακτική τους άσκηση στην Κλινική «Υγείας Μέλα­θρον» (Φοιτητές από τα ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Πάτρας)

Διάρκεια: 3 έτη

2019:   Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Τομέας Παθολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επίβλεψη Κλινικής άσκησης των Φοιτητών στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας

Διάρκεια: 6 μήνες

2019-2022: Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Τομέας Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μαθήματα: Εργαστήριο Βασι­κής Νοσηλευτικής, Εισαγωγή στη Νοσηλευτική

Διάρκεια Σύμβασης: 3 έτη

2020-2021: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2ο ΕΠΑΛ Εσπερινό Αγ. Δημητρίου, Τομέας «Βοηθός Νοσηλευτών»

Υπεύθυνη Μαθημάτων: Νοσηλευτική, Πρώτες Βοήθειες, Ανατομία, Διαπρο­σωπικές Σχέσεις, Τεχνική Χειρουργείου, Στοιχεία Μαιευτικής

Διάρκεια Σύμβασης: 1 έτος

2021-2023: Καθηγήτρια, 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου Ζήνων, Τομέας «Βοηθός Νοσηλευτών»   Υπεύθυνη Μαθημάτων: Νοσηλευτική, Πρώτες Βοήθειες, Ανατομία,

Διαπρο­σωπικές Σχέσεις, Τεχνική Χειρουργείου, Στοιχεία Μαιευτικής

Διάρκεια Σύμβασης: Αορίστου

 2021-2022 Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου

Μάθημα «Οργάνωση της Επείγουσας Προ νοσοκομειακής Φροντίδας», Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Διάρκεια: (70 ώρες) 1 εξάμηνο

2021-2022. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Ηλιούπολης

Μάθημα «Πρώτες Βοήθειες», Ειδικότητα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων Και Μοτοσικλετιστών».

Διάρκεια: (30 ώρες) 1 εξάμηνο

2022. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα», Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Διάρκεια: (70 ώρες) 2ο  εξάμηνο

2022. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα», Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Διάρκεια: (70 ώρες) 2ο  εξάμηνο

2022-2023. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Στοιχεία Υγιεινής», Ειδικότητα «Βοηθός Βρεφοκόμου» Διάρκεια: (30 ώρες) 1ο  εξάμηνο

2023. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα», Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Διάρκεια: (24 ώρες) 4ο  εξάμηνο

2023. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Πρακτική σε πραγματικές συνθήκες επειγόντων περιστατικών ΤΕΠ», Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Διάρκεια: (60 ώρες) 4ο  εξάμηνο.

2023. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Μάθημα «Διακομιδές Ασθενών », Ειδικότητα «Διασώστες- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Διάρκεια: (24 ώρες) 4ο  εξάμηνο

7.  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συνολικά 16 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις  Ελληνικές και Διεθνείς

7.1    Δημοσιεύσεις

α. Δημοσιεύσεις άρθρων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

1. Μ. Διομήδους, Ε. Πλέσσα, Φ.-Γ. Γκόνη, Α. Μαγγίτα, Κ. Χαρδαλίας, «Εγκληματικότητα και Διαδίκτυο», Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 34 (2016), 49-52

2. Α. Μαγγίτα, «Δράσεις Προαγωγής Υγείας της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», Το Σύγχρονο Νοσοκομείο 2018

3. Α. Μαγγίτα, «Αξιολόγηση και Διαχείριση της Συνολικής Κατάστασης Υγείας Των Τραυματιών από Ατυχήματα Στην Κοινότητα», Νέα Υγεία, 102 (2018), 12

4. Α. Μαγγίτα, «Υδατογενείς Λοιμώξεις και οι επιπτώσεις τους στη Δημόσια Υγεία», e-Κλινική Ενδοκρινολογία, 2018

5. Μ. Διομήδους, Κ. Χαρδαλίας, Α. Μαγγίτα, Ε. Παναγή, Π. Κουτουνία, «Κοινωνικές και Ψυχολογικές Επιπτώσεις του Διαδικτύου», Ηλεκτρονικό Περιοδικό Βόλου (2018)

6. Α. Μαγγίτα, «Αξιολόγηση και Διαχείριση της Συνολικής Κατάστασης Υγείας Των Τραυματιών από Ατυχήματα στην Κοινότητα», Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, 2019

7. Α. Μαγγίτα, «Κατάθλιψη ύστερα από τροχαία ατυχήματα», Περιεγχειρητική Νοση­λευτική, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, 9 (2020), 70-75

β. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

1. A. Μαγγίτα, «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διοίκησης στην Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας», 7ο Πανελλήνιο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Πάτρα, 3-5 Νοεμβρίου 2017

2. V. Tsioumanis, A. Maggita, M. Diomidous, “Applications and Developments of Telemedicine in Greece”, 15th International Conference on Informatics, Management, and Technology in Healthcare, Athens, 7-9 July 2017

3. M. Diomidous, K. Chardalias, E. Panagi, A. Maggita, E. Mastropavlos, “Standard Health Web-Portal upon the Communication and Information of Physicians, Nurses and Patients Empowerment”, 16th International Conference on Informatics, Management, and Technology in Healthcare, Athens, 6-8 July 2018

4. Α. Μαγγίτα, « Αναδυόμενες ασθένειες ως απειλή για τη Δημόσια Υγεία λόγω της Υπάρχουσας και της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής», 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2018

5. A. Maggita, M. Diomidous, “Evaluating the Health Status of Injured People due to Road Accidents”, 17 th International Conference on Informatics, Management, and Technology in Healthcare, Athens, 5-7 July 2019

6. Α. Μαγγίτα, «Αξιολόγηση και Διαχείριση της κατάστασης υγείας των τραυματιών από ατυχήματα στην Κοινότητα», 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος. Μήλος, 8 έως 11 Μαΐου 2019

7. Α. Μαγγίτα, «Νέοαναδυόμενες και μη λοιμώξεις πληθυσμών», 47ο Υβριδικό Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Αθήνα, 7 έως 10 Οκτωβρίου 2020

γ. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1. A. Maggita, J. Mantas, A. Kalokairinou and M. Diomidous, “Management and Evaluation of the Overall Health-Status of the Injured by Accidents in the Community”, Enhancing Global Health Development towards Sustainable Healthy Communities 2nd Global Public Health, Conference 14th-15th February 2019

9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 1. Κανονισμός Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κλινικής «Υγείας Μέλα­θρον» ΤΥΠΕΤ
 2. Κανονισμός Ογκολογικού Τμήματος Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ
 3. Κανονισμός Εξωτερικών Ιατρείων Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ
 4. Σύνταξη Νοσηλευτικών Πρωτόκολλων Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ΤΥΠΕΤ

10. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 Α. Μαγγίτα, «Ο ογκολογικός ασθενής στην καθ’ ημέρα πράξη», 8ο Ογκολο­γικό Συνέδριο, Πόρτο Χέλι, 11-14 Οκτωβρίου 2018

12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Επιμορφωτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών- ΚΑΡΠΑ στο 92ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Κόσμου. 25 Ιανουαρίου 2023


Η Ανδριάνα Μαγγίτα στο Facebook

Προβλήθηκε 1422 φορές

Τροχαίο στην Γλυφάδα - αυτοκίνητο ''μπούκαρε'' σε παρκάκι και έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το notia.gr, ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, ξέφυγε από την πορεία του στη συμβολή της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη με την οδό Αγίου Γερασίμου στη Γλυφάδα

Νικόλαος Σπυριάδης - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ''ΑγαΠάμε την Πόλη μας'' τον Άγιο Δημήτριο.

Θέλω και μπορώ να βοηθήσω με τις γνώσεις, την εμπειρία μου αλλά και την πραγματική αγάπη μου για την πόλη μας στην αλλαγή της εικόνας της, με έμφαση στην καθαριότητα και στην οδική ασφάλεια.