Στην ενδέκατη θέση από το σύνολο των χωρών της ΕΕ με 684 ευρώ μεικτά, βρίσκεται ο κατώτατος μισθός που χορηγείται στην Ελλάδα, κατά το α' εξάμηνο του 2016. -

Σύμφωνα με την Eurostat η διαφορά με τις χώρες του αναπτυγμένου βορρά είναι τεράστια

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις των κατώτατων μισθών στην ΕΕ, είναι πολύ μεγάλες ανάμεσα στις χώρες μέλη του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) και σε χώρες – μέλη του σκληρού πυρήνα της ΕΕ, αλλά και ανάμεσα στις νέες χώρες – μέλη της ΕΕ (εξαιρούνται η Μάλτα και η Σλοβενία) και στο σύνολο των υπόλοιπων χωρών.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μεικτούς κατώτατους μισθούς, δηλαδή πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

Σε απόλυτα μεγέθη ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται ως εξής:

*Μεταξύ 1467 και 1923 ευρώ σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

*Από 618 έως 791 ευρώ υπάρχουν χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ισπανία και η Σλοβενία (στοιχεία β'εξαμήνου 2015).

*Από 215 έως 431 ευρώ από τα υπόλοιπα νέα κράτη – μέλη της ΕΕ, χώρες της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.


Λουξεμβούργο 1.923

Ιρλανδία 1546

Ηνωμένο Βασίλειο 1529

Ολλανδία 1508

Βέλγιο 1502

Δανία 1473

Γαλλία 1467

Σλοβενία 791

Ισπανία 764

Μάλτα 728

Ελλάδα 684

Πορτογαλία 618

Πολωνία 431

Εσθονία 430

Κροατία 408

Σλοβακία 405

Λετονία 370

Τσεχία 366

Ουγγαρία 353

Λιθουανία 350

Ρουμανία 233

Βουλγαρία 215

Τα ποσά είναι σε ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι σε σχέση με το 2010, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει από τα 863, στα 684 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός αυτός όμως, ακόμα και μετά τις περικοπές που έχει υποστεί, είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μισθό πολλών νέων χωρών στην ΕΕ (πχ Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Λετονία), αλλά είναι χαμηλότερος από τον μισθό στην Σλοβενία (791 ευρώ), στην Ισπανία (764 ευρώ) και στη Μάλτα (728 ευρώ).

Φαίνεται επίσης ότι έχει μειωθεί σημαντικά η διαφορά, την τελευταία πενταετία, με τον κατώτατο μισθό στην Πορτογαλία (618 ευρώ).

Επιπλέον, όπως σχολιάζεται στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αποκλίνει πλέον σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών στις πιο αναπτυγμένες χώρες – μέλη της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 1.467 ευρώ.

www.dikaiologitika.gr 

Προβλήθηκε 891 φορές