Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγ. Δημητρίου για τη δημιουργία των νέων Κοινωνικών Δομών παροχής βασικών αγαθών, η οποία περιλαμβάνει Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινω-νικό Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στον ¶ξονα προτεραιότητας 9 ‘Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής’ και εγκρίθηκε το ποσό των 524.160 € για την τριετή λειτουργία των εν λόγω δομών.

Η πρόταση του Δήμου Αγ. Δημητρίου αξιολογήθηκε με εξαιρετική βαθμολογία και έλαβε τη 17η θέση κατάταξης, έχοντας πολύ υψηλά ποσοστά αξιολόγησης, τόσο σε ποιοτικούς όσο και σε ποσοτικούς δείκτες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση εκπονήθηκε αποκλειστικά από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αγ. Δημητρίου, χωρίς την εμπλοκή Μ.Κ.Ο.

Η υλοποίηση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει το διάδοχο 3ετες σχήμα των Κοινωνικών Δομών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Το ποσό που εγκρίθηκε θα δαπανηθεί κυρίως για τη μισθοδοσία των εργαζόμενων και για μέρος των λειτουργικών εξόδων των δομών.

Ενώ, άμεσα ο Δήμος θα προκηρύξει την πρόσληψη 9 ατόμων διαφόρων ειδι-κοτήτων: διοικητικών, κοινωνικών λειτουργών, βοηθητικού προσωπικού, φαρμακοποιού και μαγείρων.

Ταυτόχρονα, με την ανάλογη διαδικασία, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγ. Δημητρίου για τη σύσταση του Κέντρου Κοινότητας, της δομής που ουσιαστικά θα διαδεχθεί το Γραφείο Διαμεσολάβησης. Για τη λειτουργία του έχει εγκριθεί το ποσό των 168.480€, το οποίο αφορά στη μισθοδοσία των εργαζόμενων στη δομή (ένας κοινωνικός λειτουργός και δύο κοινωνικοί επιστήμονες) και σε δαπάνες του γραφείου, για τα 3 έτη της λειτουργίας του.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, με κύριες αρμοδιότητες την παραπομπή των περιστατικών στις κοινωνικές δομές, τη διαμεσο-λάβηση και την ενημέρωση των ωφελούμενων, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης για την πόλη του Αγ. Δημη-τρίου.

 

 

Οι Κοινωνικές Δομές θα συνεχίζουν να αποτελούν για τον ¶γ. Δημήτριο ένα δίχτυ ασφαλείας για την αντιμετώπιση της, δυστυχώς, ολοένα αυξανόμενης φτώχειας, αλλά και του κοι-νωνικού αποκλεισμού.

Εξάλλου από την προηγούμενη εμπειρία του Δήμου Αγ. Δημητρίου, έχει αποδειχθεί πως οι πολιτικές αυτού του είδους όταν εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο είναι μακράν πιο αποτελεσματικές, καθώς υπάρχει πάντοτε η ευκαιρία ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας που εκφράζει την αλληλεγγύη της τόσο σε αγαθά και υπηρεσίες, όσο και μέσω του εθελοντισμού.

Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα των τοπικών κοινωνικών δομών των Δήμων είναι ο συνδυασμός των παροχών σε είδος με ταυτόχρονη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και ενερ-γοποίηση του ίδιου του ωφελούμενου προκειμένου να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο του χρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

Προβλήθηκε 660 φορές

Σοκ στον Βύρωνα: ''Έχασαν'' 3χρονο κοριτσάκι μέσα από παιδικό σταθμό - BINTEO

Μία νέα καταγγελία για παιδικό σταθμό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά «πρωταγωνίστρια» ήταν ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών, το οποίο φέρεται να βγήκε στον δρόμο χωρίς κανείς να το αντιληφθεί.