Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου σύσκεψη μεταξύ της Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ), κ. Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη και του Διευθύνοντος Συμ-βούλου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), κ. Θεόδωρου Γκοτσόπουλου με αντικείμενο την πορεία των εργασιών για την Κατασκευή του Υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Στάδιο.

Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του δημοτικού σταδίου, αριθμώντας πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη και αναβαθμίζοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αποτελεί επί σειρά ετών τον κύριο χρηματοδότη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέλαβε πρόσφατα και τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, συνολικού προϋπολογισμού 2,5εκ. € σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ η ΕΕΤΑΑ στο συγκεκριμένο έργο έχει το ρόλο του τεχνικού, επιχειρησιακού και θεσμικού συμβούλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Αγ. Δημητρίου είναι ο πρώτος Δήμος που δανειοδοτείται με αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων του ΤΠ&Δ για την υποστήριξη των ΟΤΑ, έχοντας λάβει δάνειο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Παρόντες στην πρώτη αυτή Τεχνική Σύσκεψη για την πορεία του έργου, εκτός από τη Δή-μαρχο, τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ και του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ, ήταν ο Γενικός Γραμ-ματέας του Δήμου, κ. Ηλίας Σαββάκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Αντιδή-μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Άγγελος Γαβαλάς, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη τόσο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΕΤΑΑ.

Προβλήθηκε 683 φορές

Υμηττός: Η ΠΥΡΚΑΛ φεύγει και έρχονται ...μέχρι και εννέα υπουργεία

Ετοιμάζουν φιέστα το Σάββατο στις 10 το πρωί - Ο Πρωθυπουργός, από το χώρο του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ θα παρουσιάσει τα σχέδια του για την ανάπλαση -τσιμεντοποίηση του μεγαλυτέρου τμήματος- του χώρου.