Η ίδρυση του νεοελληνικού κράτους αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τη νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία.

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη δυτική και ευρωπαϊκή δημιουργία των εθνών-κρατών της εποχής εκείνης, η ελληνική περίπτωση προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξαιτίας του γεγονότος πως παραδοσιακές δομές, σχέσεις και παραδόσεις επιζούν, συστήνοντας ουσιαστικά το νέο αυτό σχήμα.

Διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές ομάδες, όπως περιγράφει και η εν λόγω ταινία, συνυπάρχουν και διαμάχονται, διατηρώντας μια βαλκανικού τύπου δημόσια και κοινωνική ζωή, σε απόσταση με το κύμα του Διαφωτισμού που απλώνεται στον δυτικό κόσμο και δημιουργεί τη συλλογική ζωή του έθνους που αποτελεί και τη βάση της νέας πολιτικής οργάνωσης των κρατών.

Στο νεοελληνικό κράτος συντηρούνται ανορθολογικές και τοπικές εξουσίες και σχέσεις, δίκτυα πατρωνίας και πελατείας, ενώ οι ιδέες του Διαφωτισμού και ο αστικός χαρακτήρας των δυτικών επαναστάσεων καταλαμβάνει έναν πάρα πολύ μικρό έως ελάχιστο χώρο στη νεοιδρυθείσα δομή.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει με αφορμή την ταινία θα προσπαθήσει να διερευνήσει αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα από την ίδρυση κιόλας του νεοελληνικού έθνους-κράτους.

Εισηγητές:
Δημήτρης Πανταζόπουλος, επικεφαλής ΕΝ.Α.Κ, δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης.

Αποστόλης Στασινόπουλος, Συνεργοί με την Ηλιούπολη

Διοργανωτές: Συνεργοί με την Ηλιούπολη 

Προβλήθηκε 912 φορές