ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 23/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Παπαδόπουλος, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην «Άδεια τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή», και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1956/2019 έγγραφό του το οποίο έχεις ως εξής:

Έχοντας υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 919/18-1-2019 έγγραφο του τμήματος «Συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής», σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την έγκριση η μη άδειας τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή, και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ. β του Ν3852/10 (Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα έπειτα από παράπονα συμπολιτών για μη ασφαλή διέλευση πεζών από το προαναφερθέν σημείο, εκπονήθηκε μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή.

Οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του σηματοδότη καθώς και για την κατασκευή των ραμπών κίνησης πεζών, θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν.3613/07

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

2. Εγκρίνει την τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή λαμβάνοντας υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 919/18-1-2019 έγγραφο του τμήματος «Συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής»

Συγκεκριμένα εκπονήθηκε μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή, έπειτα από παράπονα συμπολιτών για μη ασφαλή διέλευση πεζών από το προαναφερθέν σημείο, Οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του σηματοδότη καθώς και για την κατασκευή των ραμπών κίνησης πεζών, θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

εδώ η απόφαση στην Διαύγεια.
 

Προβλήθηκε 445 φορές

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ''Μ.ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ'': ''Όλοι στην κινητοποίηση 1/6 στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια Συμμετέχουμε μαζικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9/6!''

Όλοι στον Αγώνα να μην ψηφιστεί το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο! Να καταργηθεί τώρα τροπολογία και Υπουργική Απόφαση για τις κάμερες στην τάξη!

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης: ''Δελτίο Τύπου και Δήλωση Άρνησης Βιντεοσκόπησης''

Μετά την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της χώρας, η Ένωσή μας επικοινώνησε με την πρόεδρο της Α' βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για να ενημερωθεί για το θέμα της καθαριότητας των σχολείων του Δήμου μας.