Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης - ΕΟΔΠΗ

Ο σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε το χρηματικό αυτό ποσό για να ενισχύσουμε τους χώρους του πυροφυλακίου με τη δημιουργία υποδομών ενδιαίτησης για τους εθελοντές μας και την αναβάθμιση του Κέντρου επιχειρήσεών μας.

Αυτό καθίσταται αναγκαίο ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που η λειτουργία μας είναι τις περισσότερες ημέρες 24ωρη.


Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω του gogetfunding.com, στην αναβάθμιση των χώρων του πυροφυλακίου Ηλιούπολης που είναι άμεση προτεραιότητα καθώς ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο τόσο ο αριθμός όσο και οι ώρες που αφιερώνουν οι εθελοντές μας αυξάνεται.

Με τη δική σας πολύτιμη στήριξη, μπορεί να συγκεντρωθεί το ποσό των 4.000 € που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τον στόχο μας!


Μπείτε εδώ και βοηθήστε: https://gogetfunding.com

Προβλήθηκε 575 φορές