Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.(εδώ)

ΑΔΑ: 9Α1ΑΩΡΥ-Ω6Χ - 22AWRD011850537 -

- Συντήρηση και αναβάθμιση πλατφόρμας για την ενημέρωση άνεργων δημοτών -- Φ.114/22


Μήπως κάποιος μπορεί να μας πει που βρίσκεται αυτή η Πλατφόρμα;

Προβλήθηκε 251 φορές

Ζητάμε Επιστημονικό Συνεργάτη Δημάρχου για θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης...

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτικής φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον/την Επιστημονικό Συνεργάτη.

Καθορισμός Αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 6 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8542/24.3.2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης»...