«ρέω φύση ζω©»

(τέως « ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ,  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ©)

Φαξ /Τηλ. Επικ.: 210-98 88 480, κιν. 6974 65 56 38 (κ. Μάνος Θεοδωρακόπουλος)Ξάνθης 87, 17341

remapikrodafnis.blogspot.com ,  e-mail: [email protected]

 https://www.facebook.com/reofisizo/


20-1-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SOS Ρέμα Πικροδάφνης:  Ανοικτή επιστολή στους Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας

Την 24-2-22  δύο μέλη της ένωσης πολιτών με την επωνυμία «ρέω φύση ζω ©» (τέως «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ©»,  - που επί 22 χρόνια με τους αγώνες μας, τις δεκάδες διώξεις που βιώσαμε, και πολλές επίπονες  αιτήσεις μας ακύρωσης κρατικών αποφάσεων για έργα τσιμεντοποίησης, έχουμε καταφέρει να διατηρείται η φυσική κατάσταση της κοίτης και των πρανών του ρέματος Πικροδάφνης - καταθέσαμε στο Ε΄ τμήμα του δικαστηρίου σας μια ακόμα, μοναδική στην χώρα, την 479/24-02-2022)  Αίτηση Ακύρωσης της Απόφασης του Κράτους (169275/31-12-2021 - ¨Α.Ε.Π.Ο. 2021¨) που εγκρίνει καταστροφικά έργα δήθεν διευθέτησης σε όλο σχεδόν το μήκος του ρέματος (ενώ διευθετώ δεν σημαίνει καταστρέφω αλλά σημαίνει  δίνω λύση σε προβλήματα).

Η σύμφωνη με το  Σύνταγμα ορθή πάγια νομολογία του δικαστηρίου σας, που ¨χτίστηκε¨ από τον τ. πρόεδρο σας κ. Δεκλερή Μιχαήλ και διατηρήθηκε με όσες αποτελεσματικές αποφάσεις από επόμενους αξιότιμους και ηθικούς δικαστές σας, ορίζει ότι « τα ρέματα διά των οποίων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων και αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς και με την χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα» και «πρωταρχικός όρος για την ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους για το σύνολο του υδατορέματος….. Σε καμιά περίπτωση η αποτύπωση αυτή δεν αφορά μόνο στην πραγματική κατάσταση της κοίτης, η οποία έχει ενδεχομένως διαμορφωθεί και από αυθαίρετες επιχώσεις ή άλλες επεμβάσεις», ήτοι το ρέμα δεν  οριοθετείται για να το γεμίσουμε μπάζα, τσιμέντο, πέτρες, σίδερα, αλλά οριοθετείται για να  προστατεύονται οι πολίτες και οι  ωφέλιμες λειτουργίες του ως αντιπλημμυρικό οικοσύστημα, για αυτό θα πρέπει το ρέμα να αποκατασταθεί και οριοθετηθεί κατά το δυνατόν έτσι όπως ήταν στις  αεροφωτογραφίες του 1939. 

Παρόλα αυτά το δικαστήριο σας ενέκρινε ( Πρακτικό/Γνωμοδότηση, αρ.17/ Μάρτ.2022)  το   Σχέδιο Π.Δ. Οριοθέτησης  (αρ. ΣΔ183/01-11-21) μη αποδεχόμενο τον παραμικρό λόγο απόρριψης του Σχεδίου από όσους σας υποβάλλαμε με  4 Υπομνήματα – Αιτήματα μας (αρ. πρωτ. Π7038/21, Π 7159/21, Π 8026/21, Π1199/22). Έτσι το κράτος εξέδωσε το Π.Δ. οριοθέτησης (ΦΕΚ Δ409/Ιούν.2022) που οριοθετεί την ελάχιστη ως προς το εύρος κοίτη, αντί  να έχετε επιβάλλει ένα συνολικό ξεμπάζωμα πρανών – κοίτης αυξάνοντας την αντιπλημμυρική ασφάλεια και πρωτίστως εφαρμόζοντας και περιφρουρώντας   την πολύτιμη πάγια και συνταγματικά ορθή, ως άνω, νομολογία σας : …Και αυτό θα ήταν εύκολο, δεδομένου ότι  το Κράτος, κάτω από την πολυετή  πίεσή μας,   προέβη μεν στην σύνταξη μελέτης με τις οριογραμμές του ρέματος όπως ήταν το 1939, πλην όμως δεν την υιοθέτησε  έστω και κατά τόπους, προφασιζόμενο το ότι  κατά τόπους υπάρχουν αυθαίρετα και εσφαλμένα κτίρια και έργα (δρόμοι μέσα στην κοίτη, κ.α.). (Υπόψη ότι στην Αίτησή μας 479/24-2-2022 περιλαμβάνουμε και επιχειρήματα για την απόρριψη   του Σχεδίου Π.Δ. Οριοθέτησης δεδομένου ότι την 24-2 δεν είχε εκδοθεί η ως άνω 17 Γνωμοδότησή σας).

Σε λίγες ημέρες  (25-1-2023) η 5μελής σύνθεση του δικαστηρίου σας θα κρίνει την ως άνω Αίτηση μας και την νομιμότητα των ως άνω κρατικών έργων για να λάβει μια μεγάλη απόφαση κρίσιμη για όλο το λεκανοπέδιο και για όλη την χώρα: Διότι αν, εν μέσω κλιματικής επιδείνωσης, επιτρέψει το ΣτΕ την καταστροφή του μεγαλύτερου και τελευταίου μέσα στον αστικό ιστό αντιπλημμυρικού οικοσυστήματος της Πικροδάφνης που είναι ένας ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος προστατευόμενος  υγρότοπος (ν.  4277/2014 - ΦΕΚ Α΄ 156/1.8.2014, Παράρτημα ΙΧ, άρθρο 20, παρ. 2γββ), είναι βέβαιο ότι το φαύλο τμήμα του κράτους, για να δημιουργήσει επωφελείς εργολαβίες, θα επεκτείνει και επιταχύνει ακόμη περισσότερο, την καταστροφή ρεμάτων και ποταμών σε όλη την χώρα, παρόλο που η χώρα μας  μαστίζεται απ’ άκρη σ΄ άκρη, από τις πλημμύρες των χιλιάδων μπαζωμένων – οδοποιημένων / οχετοποιημένων   ρεμάτων - μετατρέποντας, κάθε λίγο και λιγάκι, σε ¨κόλαση¨ την ζωή πλημμυροπαθών κατοίκων και επαγγελματιών. Τότε οι κάθε επιπέδου θεσμικοί συμπράττοντες στην καταστροφή του φυσικού αντιπλημμυρικού δικτύου θα κρύβονται …και από τα παιδιά τους και από τους απελπισμένους και εξαγριωμένους πολίτες ή θα τραυλίζουν μεταφυσικές, ψευδείς και παραπλανητικές δικαιολογίες.

Το  2016 το κράτος ενέκρινε  μια Απόφαση (ΑΕΠΟ 2016) με έργα   σχεδόν ίδια με την υπό κρίση σας ΑΕΠΟ 2021, την οποία και τότε προσβάλαμε (Ε34/2017), ενώ πρώτη, υπήρξε και προσφυγή έτερων ενώσεων πολιτών (Ε28/2017) η δε ΑΕΠΟ 2016 ακυρώθηκε με τις  ΣτΕ 2313/20 -  2314/2020.

Σύμφωνα λοιπόν με  Έρευνα Αξιολόγησης  των έργων της ΑΕΠΟ 2016, που εκπονήθηκε από ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π. – Δρ. Κων. Λουπασάκης & Δρ. Π. Τσαγγαράτος - Ε. Γρηγοράκου, 2016, 185 σελίδες):  Πρόκειται για έργα δήθεν αντιδιαβρωτικής προστασίας (συρματοκιβώτια, τσιμέντα, πασσαλότοιχοι, κ.α.) που θα  προκαλέσουν  προβλήματα αστάθειας στα κροκαλοπαγή πετρώματα των φυσικών πρανών – κοίτης, είτε θα επικαλύψουν δια παντός τα παράνομα μπαζώματα που στένεψαν τα φυσικά πρανή – κοίτη, στενεύοντας τα ακόμη περισσότερο,  αντί να εγκριθούν έργα που θα διανοίξουν - αποκαταστήσουν την ιστορική κοίτη – πρανή  απομακρύνοντας  τα παράνομα μπαζώματα και τις  αυθαίρετες – εσφαλμένες κατασκευές  των περασμένων δεκαετιών (συμπεράσματα στις σελ. 121 – 123 κ.α.).

Προκύπτει και από την Νομολογία – Νομοθεσία ότι  μόνο με έργα διάνοιξης των πρανών – κοίτης, απομακρύνοντας τα μπάζα, αποκαλύπτοντας κατά το δυνατόν την βραχώδη κροκαλοπαγή διαδρομή των πρανών – κοίτης του ρέματος όπως αυτά αποτυπώνονται στις αρχαιότερες αεροφωτογραφίες (1939), με  την δημιουργία ταμιευτήρων, με την διατήρηση της ελευθερίας των πλημμυρικών πεδίων, και εν ανάγκη πρώτα με φιλικές προς το περιβάλλον περιορισμένης έκτασης στηρίξεις eco-engineering – (καθ΄ ημάς, ορισμένων μόνο τύπων)  και μόνο σαν έσχατη λύση, αν δεν γίνεται αλλιώς να εφαρμόζοντας μια  απόλυτα περιορισμένη στήριξη με βαριά δομικά έργα (μπετόν, πέτρα, σύρμα, πασσαλότοιχους κ.α.), θα μπορεί η Πικροδάφνη να εκπληρώσει με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο τις αντιπλημμυρικές και φιλοπεριβαλλοντικές  λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τα φυσικά ρέματα.

Από το 2016 λοιπόν, όλως παρανόμως, το Κράτος (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κλπ)  επανειλημμένα αγνόησε - αποσιώπησε πλήρως την ύπαρξη της Έρευνας Αξιολόγησης των έργων και της οριοθέτησης, Λουπασάκη - Ε.Μ.Π , ενώ   ούτε καν μνημόνευσε ότι την έλαβε υπόψη του στις μελέτες   και  αποφάσεις του, παπαγαλίζοντας μόνο κάποια μικρά αποσπάσματα της νομολογίας, χωρίς καμιά εφαρμογή τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (δείτε εδώ)


Μα και  το δικαστήριο σας μέχρι σήμερα σε καμία από τις εισηγήσεις, αποφάσεις, πρακτικά του, δεν  την έχει αναφέρει και άρα δεν έχει λάβει υπόψη του την Έρευνα Λουπασάκη – ΕΜΠ που διενεργήθηκε μετά από απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Την ίδια αντιμετώπιση είχαν από το κράτος και το Δικαστήριο σας και οι Αξιολογήσεις για τα έργα της ΑΕΠΟ 2016  των  επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, κ.α. που περιλαμβάνονται στα δικόγραφα των δύο τότε προσφυγών.

Το δικαστήριο σας διά του κ. Εισηγητή έχει στην διάθεσή του και σε ηλεκτρονική μορφή  την  Έρευνα Λουπασάκη – ΕΜΠ από το 2018 γιατί  έχει υποβληθεί κατ’ επανάληψη με τα σχετικά  δικόγραφα των αιτούντων, με πιο πρόσφατη την υποβολή και επίκληση της Έρευνας  στο δικαστήριο σας με τα συνημμένα  της υπ’ αρ. 479/2022 Αίτησής μας Ακύρωσης της ΑΕΠΟ 2021.

Στην δε απόφασή σας ΣτΕ/Ε΄ 2313/2020 που ακυρώνει την ΑΕΠΟ 2016, υπάρχει μια μόνο γενικόλογη παραίνεση προς την Διοίκηση « Να λάβει, αμελλητί, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ρέματος….», παραλείποντας να εγκαλέσει το κράτος για την παράνομη και σκαιή  παράλειψή του να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί ή να αντικρούσει την σημαντικότατη  επιστημονικά - νομικά τεκμηριωμένη  Έρευνα Λουπασάκη – ΕΜΠ.

Έτσι παρόλη την αδιαμφισβήτητη  - και νομολογιακά - τεκμηρίωση της καταστροφικότητας  των έργων αυτών για το ρεματικό αντιπλημμυρικό οικοσύστημα, το δικαστήριο σας δεν εξέφρασε προς το κράτος την  στοιχειώδη κρίση,  ότι τέτοια έργα είναι ζημιογόνα, περιττά, κοστοβόρα,  και τυχόν επόμενα έργα διευθέτησης θα κριθούν υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της  Έρευνας Λουπασάκη – ΕΜΠ.

Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης είναι ότι το  κράτος επανήλθε  τάχιστα με την ΑΕΠΟ 21 εγκρίνοντας  και πάλι  τα κάπως τροποποιημένα παράνομα και καταστροφικά έργα για όλο το ρέμα Πικροδάφνης – ομολογεί δε στην μελέτη του ότι μεταξύ άλλων πολύπλευρων ζημιών (π.χ. κοπή εκατοντάδων δένδρων) τα έργα θα καταστρέψουν το 40% του φυσικού οικοσυστήματος, και εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εσαεί επικρέμεται μια απειλή, διότι  το κράτος έχει ήδη παράνομα – χωρίς την νόμιμη αδειοδότηση -  κατασκευάσει στην Ηλιούπολη δύο υπόγειους  αγωγούς που εκτρέπουν στο ρέμα Πικροδάφνης τα όμβρια ύδατα  του ρέματος Τραχώνων - παρόλο που είναι πλέον καθημερινά αυξημένες οι  πιθανότητες επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής επιδείνωσης, χωρίς όταν γίνανε προσφυγές κατά του έργου  να αποφανθείτε με κριτήριο  την κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών ουσία, αγνοώντας τους  τύπους για τους οποίους τις απορρίψατε.

Άρα αν απορρίψετε την Αίτησή μας και δεν ακυρώσετε αυτά τα έργα θα ανάψετε το πράσινο φως στο φαύλο κομμάτι κράτους – ιδιωτών, που εν γνώση τους καταστρέφουν ένα από τα πιο ποιοτικά, ανεκτίμητα και αναντικατάστατα στοιχεία της χώρας  που είναι το σύμπλεγμα των φυσικής κατάστασης  ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών.

Σας καλούμε να αναγάγετε την διάσωση της φυσικής κατάστασης του ρέματος μας σε ζήτημα  φιλότιμου της Δικαιοσύνης και των λειτουργών του δικαστηρίου σας. Είμαστε ήδη σε εποχή φτωχοποίησης και παγκόσμιων δεινών. Ούτως ή άλλως έτσι όπως λειτουργεί η ταλαιπωρημένη Δημοκρατία μας, οι δικαστικοί αγώνες κατά του κράτους είναι σισύφειοι γιατί τα στελέχη του κράτους αέναα επανέρχονται σκόπιμα για να εξαντλήσουν  τους πολίτες, σκορπίζοντας τα κρατικά κονδύλια σε εργολαβίες και  παράνομες βλαπτικές μελέτες. Έτσι είναι κερδισμένοι είτε γίνουν δεκτές είτε απορριφθούν οι μελέτες τους. Μα έτσι σύντομα δεν θα υπάρχουν πολίτες να αιτηθούν την  ακύρωση παράνομων  αποφάσεων ή τη συμμόρφωση του κράτους στην νομιμότητα. Και είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπής και αντισυνταγματική η κοινωνική παραδοχή όπου   οι λίγοι ευσυνείδητοι πολίτες που αγωνίζονται για το καλό του τόπου μας  να πληρώνουν, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι να εισπράττουν. Είναι εμφανές πλέον ότι πρέπει οι ρόλοι να αλλάξουν και οι θεσμοί να αποκτήσουν περισσότερη αλήθεια και ουσία, τιμωρώντας συστηματικά τους υπεύθυνους.

Προσωπικά ζω τυχαία από το 2020 - μετά από την εγχείρηση και τις μεταστάσεις ενός  καρκίνου οισοφάγου - κυρίως χάριν της Ανοσοθεραπείας που μου χορήγησε ένας έντιμος άνθρωπος – γιατρός του ΕΣΥ, εν αντιθέσει με άλλους επώνυμους  ιατρούς που μου την αρνήθηκαν ως μη ενδεικνυόμενη. Βλέπετε πόσο πολύ, είναι πολύτιμο για το ανθρώπινο είδος, κάποιοι να κρατούν ζωντανή την έμπρακτη Ελπίδα.

Οφείλετε εσείς  οι ανώτεροι εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης στην χώρα, με την επάρκεια σας, εύκολα και χωρίς έξοδα, να ¨υιοθετήσετε¨ το ρέμα της Πικροδάφνης για να διασωθεί, ήτοι να διανοιχτούν  τα μπαζωμένα πρανή – κοίτη και με τις αναγκαίες – δυνατές απαλλοτριώσεις, ώστε να ξανά οριοθετηθεί στα ιστορικά του  όρια  αλλιώς η επικείμενη καταστροφή του θα είναι επίσης μια τραγική καρικατούρα, ένας ιδιότυπος ¨ανδριάντας¨, της αποτυχίας και της υποταγής  ανθρώπων, θεσμών και δη της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, σε μερικούς επίορκους κρατικούς παράγοντες και ιδιώτες  που αδιάφοροι και ατιμώρητοι (παρά τις ποινές  του ν. 1650/86) ασκούν εσαεί Bullying στους πολίτες για να έχουν τα πολυποίκιλα οφέλη τους.


Το να μην κάνεις λάθη δεν είναι σοφία. Σοφία είναι να διορθώνεις τα λάθη σου όσο πιο σύντομα γίνεται!

Μάνος Θεοδωρακόπουλος Μ.Α.

Ψυχολόγος  Master of Arts, Antioch Univ. Ohio, Springs, U.S.A., (αρ. αδείας 5619/2019 - μέλος ΣΕΨ). Ιδρυτ. μέλος & Συντονιστής  : «ρέω φύση ζω ©» (τέως «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ©» - τέως μέλος επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου εκ Δημοτ. Συμβούλων και κατοίκων για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης https://www.facebook.com/reofisizo/

Ξάνθης 87, Άγιος Δημήτριος, Αττική, 17341
Τηλ .- Φαξ210 98 88 480, κιν.: 6974 65 56 38

Προβλήθηκε 624 φορές

Αθάνατοι οι ήρωες μας!

Επιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε το απόγευμα της 22ης Ιουλίου στη μνήμη των πεσόντων Αρχιπυροσβεστών Δημητρίου Μαλούκου και Θεμιστοκλή Μαυραειδή, του Πυροσβέστη Αλέξανδρου Διαβολή και του Εθελοντή Πυροσβέστη Δημητρίου Καραμολέγκου,