Επιτέλους, μετά από 5 αναβολές, το ΣΤΕ  συζήτησε την αίτηση ακύρωσης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για τα έργα διευθέτησης της Πικροδάφνης από τη λ. Βουλιαγμένης έως  τις εκβολές, που είχαμε καταθέσει διάφοροι σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες.


Το αίτημα της εκ νέου αναβολής, που ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για να ετοιμαστεί νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οριοθέτηση της Πικροδάφνης (βλέπε πιο κάτω στην ίδια σελίδα) δεν έγινε δεκτό.

Δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, για κατάθεση πρόσθετων λόγων και έπεται η απόφαση. Συνήθως παίρνει κάποιους μήνες… 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ιστορικό της υπόθεσης και τους λόγους προσφυγής.

Προσφυγή στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ).

 Εκδίκαση της προσφυγής συλλόγων και κατοίκων όμορων Δήμων, στις 21/10/20, για την απόρριψη των έργων αποψίλωσης και εντοιχισμού της Πικροδάφνης από τη λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές.

Η εκδίκαση έχει αναβληθεί 5 φορές μέχρι τώρα. Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων! 

Αιτία των συνεχών αναβολών από το ΣΤΕ είναι η έλλειψη Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την  οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης.

Η συνολική οριοθέτηση ενός ρέματος είναι  απαραίτητη προϋπόθεση για το Συμβούλιο Της Επικρατείας, ώστε να συζητηθεί οποιαδήποτε επέμβαση και έργο στο ρέμα.

Απόρριψη του ΠΔ της οριοθέτησης του ρέματος από το ΣΤΕ Σύμφωνα με τη διαδικασία, κάθε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, πριν υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή, ελέγχεται από το ΣΤΕ για τη νομιμότητά του. 

Τον Αύγουστο του 2020, το ΣΤΕ, με την απόφαση 149/2020, απέρριψε το ΠΔ οριοθέτησης της Πικροδάφνης, ως μη νόμιμο, για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων είναι:

Από την οριοθέτηση εξαιρούνται οι εκβολές του ρέματος και το τμήμα από την οδό Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη, έως τις πηγές στον Υμηττό!

Η οριοθέτηση δεν περιλαμβάνει τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται “εντός των οριογραμμών της ιστορικής κοίτης”, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαιρέτων στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4495/2017, περί αναστολής κατεδάφισης ή εξαίρεσης από αυτήν.

Δηλαδή αν δε συμπεριληφθούν στο χάρτη οριοθέτησης του ρέματος, θα μπορούν να νομιμοποιηθούν!

ΕΥΓΕ στο ΣΤΕ!

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης 

Προβλήθηκε 132 φορές

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.