Διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ) για ''την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (4.464,00) για «Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την 2 κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)», το οποίο κατανέμεται στα έτη 2020, και 2021 ως εξής: - Στο τρέχον έτος 2020 τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (372,00) σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0025 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα - στο έτος 2021 ποσό τέσσερις χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00) Στον Κ.Α. έχουν συνολικά προβλεφθεί 5.000,00 € και δεν έχει γίνει καμία ανάληψη υποχρέωσης, εκτός της παρούσας'', και θυμηθήκαμε ότι υπάρχει (αλήθεια υπάρχει;) το MEV (Municipality Electronic Village) που όπως λέει και ο Δήμος ...δικτυώνει τους Δημότες της Ηλιούπολης με την Δημοτική Αρχή, με στόχο την προώθηση δράσεων που αφορούν τη πόλη τους.

Πατήσαμε στον ιστότοπο τους (εδώ) και δεν το βλέπουμε ενεργό 

πήγαμε και στο facebook (εδώ) και έχει μείνει στις 13.01.2020. Το MEV μετά την έγκριση του κονδυλίου (μάλλον) άλλαξε διεύθυνση ιστοτόπου (εδώ), όπου μας ενημερώνει ότι: 

MEVCITY
Αναβαθμιζόμαστε!

Η σελίδα μας αναβαθμίζεται και θα είναι διαθέσιμη ξανά πολύ σύντομα © MEVCITY 2021

Εντέλει μπορεί κάποιος να μας πει τι ακριβώς κάνει το MEV (Municipality Electronic Village) και πόσα μέλη έχει...

Που χρησιμεύει; Πως βοηθάει τον Δήμο η πλατφόρμα αυτή που διαφημίζεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του; Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πληρώνουμε σαν Δήμος 5.000 ευρώ για αυτές τις Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)

(εδώ), (εδώ).

Αυτά.... 

Προβλήθηκε 161 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...