Ηλιούπολη, 14 / 4 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 7376

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

----------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε τις «Εργασίες για την αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ» στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΤΟΛΙΑ του Νικηφόρου, που εδρεύει στο Π. Φάληρο, επί της οδού Ηχούς αριθ. 28, με Α.Φ.Μ.: 101073761, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στο ποσό των «είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών» #22.462,60€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:


--------------------------------

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης


ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 139 φορές

Γ. Σγουρός: Τα…. λαγουδάκια, που στοίχισαν 73.408 ευρώ, του κ. Πατούλη αποτελούν δείγμα του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της πολιτών της Αττικής

Η σημερινή ανάθεση έγινε κατόπιν «διαγωνισμού», με φωτογραφικές προδιαγραφές του τύπου «ζητείται λαγουδάκι με… σμόκιν που να κρατάει ταμπέλα, ύψους και πλάτους τάδε μέτρων και με φωτοσωλήνες συγκεκριμένων προδιαγραφών»...Το κάθε λαγουδάκι προϋπολογίστηκε στο ποσόν των 15.000 € !!!!