Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 443 - 5/5/2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

--------------------------

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ EURO και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (29.983,20), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.6662.0008 οικ. έτους 2022 για την Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου "Δημήτρης Κιντής" -- Αρ.Πρ.: 11350/2022 - ποσό: 29.983,20€ για το έτος 2022.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 257 φορές

Κατατέθηκε στη Βουλή η φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων (Νομοσχέδιο)

Ως μαύρη ημέρα στην ιστορία της τοπικής δημοκρατίας καταγράφεται η 28η Ιουνίου, καθώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε στη Βουλή αργά το απόγευμα το Νομοσχέδιο που καταργεί το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων - Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων να θέτουν κατεπείγοντα θέματα προ Ημερησίας Διάταξης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Συνεχίζουμε να πληρώνουμε για το Μοσχολέμονο... Οι Ερωτήσεις μας αρκετές... Απαντήσεις ίσως τώρα από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στην λειτουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου.