Στις 19/10/20 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης η με αριθμό 162/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το σχέδιο που την συνοδεύει και αφορά στην έγκριση πρότασης τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης στο Ο.Τ.871 για τη χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος με κτίρια «Ιερού Ναού & Πνευματικού Κέντρου, της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος», για τις ανάγκες λατρείας της θρησκευτικής κοινότητας της Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Αιγύπτου του Δήμου Ηλιούπολης.

Η προτεινόμενη Τροποποίηση γίνεται επί Δημοσίου ακινήτου το οποίο παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό, κειμένου επί των οδών Αλιμούντος, Καβαφάκη και Ίωνος Δραγούμη.

Οι όποιες ενστάσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο Δημαρχείο μέσα σε 15 μέρες.

 Δήμος Ηλιούπολης 

Προβλήθηκε 115 φορές

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.