Νοέμβριος 2017, Ηλιούπολη: στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μενελάου με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, πάνω στο μπαζωμένο τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης, στο χώρο που χρησιμοποιείται σαν παιδική χαρά και για αθλοπαιδιές, διαπιστώθηκε η ταυτόχρονη κοπή 19 δέντρων!

Στο χώρο αυτό είχαν κοπεί πολλά δέντρα πριν από τρία χρόνια, για να συνδεθεθεί ο αγωγός Σ2 με το ρέμα της Πικροδάφνης και σήμερα το έγκλημα ολοκληρώθηκε...

Ένας καταπράσινος χώρος, που παρείχε στους κατοίκους της περιοχής: φίλτρο για τους ρύπους της παρακείμενης λεωφόρου Βουλιαγμένης,  προστασία από το θόρυβο μιας λεωφόρου υπερτοπικής κυκλοφορίας αντιπλημμυρική προστασία, που προσέφερε το ριζικό σύστημα των πανύψηλων δέντρων του απορροφώντας τα όμβρια νερά που κυλούν επιφανειακά από το πάρκο Καλαβρύτων (το οποίο ήταν κλάδος της Πικροδάφνης και μπαζώθηκε, όμως το νερό ακολουθεί το δρόμο που ξέρει, ακόμη κι αν χρειαστεί να περάσει από πάνω μας...)
...αποψιλώθηκε συστηματικά!

Επιπλέον χωροθετείται παράνομα παιδική χαρά και χώρος για αθλοπαιδιές σε μπαζωμένη περιοχή του ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ!

Καταγγείλαμε τις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις του Δήμου Ηλιούπολης στο ρέμα της Πικροδάφνης και θα συνεχίσουμε, με όποιο μέσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να σταματήσει η αυθαίρετη διαχείριση της κοινής μας περιουσίας!

Γιατί για εμάς, η προστασία της Ζωής και της Υγείας των κατοίκων μιας πόλης είναι πάντα οι πρώτοι στόχοι στην ιεράρχηση των αναγκών της. Ουδείς, εκλεγμένος ή μη, έχει το δικαίωμα να θέσει τα δύο υπέρτατα αυτά αγαθά σε άλλη θέση, με άλλη προτεραιότητα και είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε!

Καταγγείλαμε διότι:

Η συγκεκριμένη περιοχή ευρισκόμενη πάνω από το μπαζωμένο τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης, είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή. Αν έχει εκδοθεί τέτοια άδεια, ζητάμε επειγόντως αντίγραφό της.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ, αλλά και με την πρόσφατη απόφασή του, με αρ. 1915/2017, δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε σχεδιασμός και επέμβαση στο ρέμα της Πικροδάφνης, χωρίς να προηγηθεί οριοθέτησή του και δη ενιαία (για όλο το μήκος του ρέματος, ανάντη και κατάντη της λεωφόρου Βουλιαγμένης). Κατά συνέπεια η κοπή δέντρων το Νοέμβριο του 2017 στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή πάνω στο μπαζωμένο τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης, συνιστά παράνομη ενέργεια, αντίθετα με την προαναφερθείσα απόφαση.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 28492 (ΦΕΚ Β 931/18.05.2009), άρθρο 2 και την ΥΑ 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014, οι παιδικές χαρές δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε περιοχές με ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, να μη γειτνιάζουν με δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας και να μη βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά (κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις κλπ).

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, δρόμο ταχείας υπερτοπικής κυκλοφορίας, με αυξημένη ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως βρίσκεται πάνω στο μπαζωμένο ρέμα, επομένως είναι παντελώς ακατάλληλος ως προς τη χωροθέτησή του για παιδική χαρά και αθλοπαιδιές.

Το μπαζωμένο τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης στο συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί δημοτικό ακίνητο ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί παιδική χαρά με άρθρο 1 της ΥΑ 27934/25-7-2014. Το τμήμα του ρέματος που έχει μπαζωθεί και από όπου διέρχεται υπόγειος αγωγός, δεν αποτελεί δημοτικό ακίνητο ούτε υπάγεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιούπολης ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω χρήσεις.

Η προστασία της Ζωής και της Υγείας των κατοίκων μιας πόλης είναι πάντα οι πρώτοι στόχοι στην ιεράρχηση των αναγκών της. Ουδείς, εκλεγμένος ή μη, έχει το δικαίωμα να θέσει τα δύο υπέρτατα αυτά αγαθά σε άλλη θέση, με άλλη προτεραιότητα και είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε!

Περισσότερα: http://kipi.gr/? p=9815

Ευαγγελία Δημητρίου

--
Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη
Τ.:2109730215-K.:6944683652
F.: 2118005508, 2109718162
kin.pol.il@gmail.com
http://www.kipi.gr
Facebook: Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης(Κι.Π.Η.)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΑΒΕΛΑ

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν φωτογραφίες και προσφυγές για την κοπή των δέντρων στο πάρκο Τζαβέλα. Να υπενθυμίσω ότι λόγω των Αντιπλημμυρικών Έργων (τα οποία κάποιοι πολέμησαν με προσφυγές στο ΣΤΕ) απομακρύνθηκε η παιδική χαρά και όλα τα όργανα που υπήρχαν.

Σήμερα, μετά το πέρας των έργων, προχωρούμε στην αποκατάσταση του πάρκου τοποθετώντας σύγχρονη και πιστοποιημένη παιδική χαρά, προχωρούμε στην ανάπλαση του Γηπέδου Μπάσκετ και τοποθετούμε όργανα γυμναστικής ενηλίκων. Επίσης φυτεύουμε πάνω από 20 νέα δέντρα , πικροδάφνες και αναρριχητικά φυτά.

Σχετικά με τα δέντρα που κόπηκαν, αυτά ήταν σάπιες λεύκες οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο τα παιδιά μας που θα παίζουν στην παιδική χαρά. Είχαμε την υποχρέωση για την αποφυγή ατυχήματος να τα κόψουμε.

Το πάρκο μετά την ολοκλήρωσή του θα γίνει ένα από τα καλύτερα πράσινα πάρκα στην πόλη μας! 

Προβλήθηκε 416 φορές

Παραπλανητική μελέτη-«ταφόπλακα» για το ρέμα της Πικροδάφνης

Η τύχη του τμήματος του ρέματος της Πικροδάφνης που έχει παραμείνει στη φυσική του μορφή κρίνεται στις 5 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που καλείται να εξετάσει την προσφυγή φορέων και κατοίκων που αιτούνται την ακύρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)