Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

1. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίας του Δήμου

2. Αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΦΑΔΗΛ για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (1η), έτους 2018

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1ηυποχρεωτική), έτους 2018

6. Εγκρίσεις δαπανών, ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών, έτους 2018

7. Ψηφίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, έτους 2018

8. Αιτιολογημένες διαγραφές παραστατικών Π.Ο.Ε

9. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

10. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη ΑΠΧ στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης»

11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου και ηχοληψίας για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης (Α.Μ. 1/2018) του Αυτοτελούς τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη

12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτογραφιών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης (Α.Μ. 2/2018) του Αυτοτελούς τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη

13. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης, ορισμός επιτροπής παρακολούθησης έργου για την Εκδήλωση Κούλουμα 2018

14. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

15. Αυτοδίκαιες παραλαβές έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας

16. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 16/2015)Έγκριση 2ου Α.Π.Ε(τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (Α.Μ. 2/2016)

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλίας Θ. Πανταζόπουλος 

Προβλήθηκε 202 φορές