Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι για οποιαδήποτε αντίρρηση υπάρχει μετά από βεβαίωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) από την Δημοτική Αστυνομικά, αυτή μπορεί να υποβληθεί στο δήμο εντός τριών ημερών.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης με αριθμό 76/2011 ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις περιπτώσεις του άρθρου 104 §2 του Κ.Ο.Κ. και για την ακύρωση της πράξης βεβαίωσης της παράβασης καθώς και για την απαλλαγή του παραβάτη από το διοικητικό πρόστιμο, αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνεδρίασή της που θα εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις θα παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος που έχει την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε. να εκδώσει αυτό απόφαση περί ακύρωσης ή μη της πράξης.

Επίσης για τις αιτήσεις που θα απορρίπτονται, θα επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και θα καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απορριπτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αστυνομία, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο.»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή το πρόσωπο που φέρει νομίμως θεωρημένη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη) έχει δικαίωμα να εμφανισθεί στο Δήμο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα επίδοσης της βεβαίωσης όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις του.

2. Συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., καταχωρώντας τα πλήρη στοιχεία του και επισυνάπτει σε αυτή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

· Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

· Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Οχήματος

· Αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του Οχήματος

· Λοιπά δικαιολογητικά εφόσον υπάρχουν (π.χ. γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ιατρικές γνωματεύσεις).

3. Καταθέτει ο ίδιος την αίτηση του στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου και λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις, έως ότου συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή.

5. Οι αιτήσεις μαζί με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μεταβιβάζονται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να εκδοθούν.

6. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιείται με έγγραφο της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στον/ην αιτούντα/ουσα μέσω επίδοσης συστημένης επιστολής (ΕΛ.ΤΑ.) στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

7. Για τις αιτήσεις που θα απορρίπτονται, θα επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της συστημένης επιστολής, της απορριπτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου.¨Δημοτικής Αστυνομίας¨ 

Προβλήθηκε 464 φορές

Στη φυλακή ο 44χρονος καθηγητής που φέρεται να είχε σχέση με ανήλικη μαθήτριά του

Τον δρόμο της φυλακής έδειξαν ανακρίτρια και Εισαγγελέας στον 44χρόνο καθηγητή σε σχολείο των Νοτίων Προαστίων που απολογήθηκε κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση μετά από καταγγελία μητέρας ανήλικης μαθήτριάς του.

Στάθης Ψυρρόπουλος - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηλιούπολης: ''Η φανέλα «Πρώτα η Ηλιούπολη» και οι τελευταίες μεταγραφές''

Μετά και την τελευταία αποχώρηση του μέχρι πρότινος δημοτικού συμβούλου από την παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη» και την ανεξαρτητοποίησή του, θα μπορούσα εύκολα να επιδοθώ σε μία πρόσφατη αναδρομή.