Το βρήκαμε στο facebook από Konstantinos Daskalou (εδώ).

'' Στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων, γίνεται ο 6ος πανελλήνιος διαγωνισμός χορού με συμμετοχή σωματείων από όλη την Ελλάδα και κυκλοφορεί από χτες ένα λεωφορείο με τα διακριτικά του Δήμου μας.

Όλα τα τουριστικά λεωφορεία βρίσκονται στις προκαθορισμένες θέσεις, εκτός από αυτό του Δήμου μας το οποίο έχει σταθμεύσει μισό πάνω στο πεζοδρόμιο και το άλλο μισό στον ποδηλατόδρομο.

Μήπως, θα έπρεπε να προσέξουμε την εικόνα που βγάζουμε, ως πόλη προς τα έξω;''

Ερωτήσεις δικές μας:

1* το πούλμαν μπορεί να δίδεται σε Τοπικούς Συλλόγους για ταξίδια;
2* τα έξοδα μετακίνησης, βενζίνη κλπ, ποιός το πληρώνει;
3* τα έξοδα του οδηγού και συνοδηγού από ποιόν καλύπτονται;
4* υπηρχε και άλλος Σύλλογος απο Ηλιούπολη που πήγε Τρίκαλα; και αν ναι πως πήγε;

Για την ερώτηση 3* διαβάζουμε στην διαύγεια αυτό (εδώ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ηλιούπολη 30.03.2018
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 6535
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ/κη Δ/νση: Σοφ. Βενιζέλου 114
Τ.Κ.: Ηλιούπολη 16342
Αρμόδιος :Κακάτσιος Γ.
Τηλέφωνο: 210 99 33 200
Τηλεομοιότυπο: 210 99 12 680
Ηλεκτ. Ταχ/μειο: gkak@ilioupoli.gr

ΑΔΑ: ΨΤ9ΛΩΡΥ-Δ2Ψ - Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94Α/15)«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
2)Την αριθμ. 22466/12089/30.05.15 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Α. «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης»
3)Την αριθμ. 2/74450/ΔΕΠ 24.11.15 (ΑΔΑ ΩΨΘΩΗ-ΓΑΖ) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της §Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄).
4)Την αρ. πρωτ. 25147/9466/30.03.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων του Δήμου και του Νομού».

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Την μετάβαση των Πατσαούρα Δημητρίου του Νικολάου και Λιάγκα Χρήστου του Γεωργίου, τακτικών υπαλλήλων, του κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών αμφοτέρων.

Στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ του Νομού Τρικάλων

Αιτία μετακίνησης: Οδηγοί του ΚΗΗ 1354 Λ.Ι.Χ. για την μεταφορά, μετάβαση και επιστροφή του τμήματος παραδοσιακών χορών.

Ημέρες εκτός έδρας : (02) δύο

Ημερομηνία αναχώρησης 31.03.2018 - Ημερομηνία επανόδου: 01.04.2018
Δικαιούμενες μέρες : 60 (εξήντα) έκαστος
Πραγματοποιηθείσες: 0 (μηδέν) έκαστος ( με την υπογραφή της παρούσης)
Υπόλοιπο: 58 (πενήντα οκτώ) έκαστος

Ο Δήμαρχος
Βασίλης Βαλασόπουλος
Ακριβές αντίγραφο
Ηλιούπολη αυθημερόν

Προβλήθηκε 448 φορές