Από φίλη της ιστοσελίδας μας.

''Κεφαλληνίας...

Δρόμος για το σχολείο...

Ευχαριστούμε για τα έργα σας Δημαρχε.

Θυμηστε μας παρακαλώ και το όνομα σας''. 

 

Προβλήθηκε 809 φορές