ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Πρωτ. : οικ. 19082
Αρ. Αποφ.: 754

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 61, 72, 74 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ: 87/Α΄/2010) περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου,

2. Την από 576/08-10-2018 παραίτηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Χατζηδάκη Γεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε ορισθεί και ως πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής,

3. Την ανάγκη εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και επιτροπών του Δήμου,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Μετά την παραίτηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από την θέση του ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Προβλήθηκε 374 φορές

Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ''Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηλιούπολης για την ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης''

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Ομολογουμένως μας ξάφνιασε η ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης.