Μεγάλα έργα στην Ηλιούπολη μόνο εκεί που βλέπει η ''πεθερά'';

Οι φωτογραφίες και το κείμενο από φίλο της σελίδας:

''οδός Πανουργίας Αγ Μαρίνα.

μηδέν αξιοπρέπεια.....

πρέπει να σκοτωθούμε για να φτιαχτεί...απαράδεκτοι...'' 

100% κατηφόρα!

Προβλήθηκε 242 φορές