Στις 7 Ιουλίου 2019 οι κάλπες, μας περιμένουν για την ανάδειξη της νέας Κυβέρνησης.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις Βουλευτικές εκλογές από το 1974 έως και το 1990.

πατήστε πάνω στις ημερομηνίες

 17 Νοεμβρίου 1974

Οι πρώτες ελεύθερες εκλογές της Γ'Ελληνικής Δημοκρατίας μετά την Χούντα (video)

20 Νοεμβρίου 1977

18 Οκτωβρίου 1981

2 Ιουνίου 1985

18 Ιουνίου 1989

5 Νοεμβρίου 1989

8 Απριλίου 1990

Τα Αποτελέσματα εκλογών για το διάστημα από το 1926 έως το 1950 (σε προηγούμενη ανάρτηση - εδώ)

Τα Αποτελέσματα εκλογών για το διάστημα από το 1952 έως το 1963 (σε προηγούμενη ανάρτηση - εδώ)

Θα συνεχίζουμε με το Αρχείο Εκλογικών Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών του ΥΠΕΣ (1993 –2004)

Προβλήθηκε 197 φορές

Ας μάθουμε τον ΣΠΑΥ.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την προστασία του δάσους του Υμηττού από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες. Ο ΣΠΑΥ είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και σύμφωνα με τα δεδομένα του ΥΠΕΣΔΔΑ ο πλέον δραστηριοποιημένος.