Η φωτογραφία  και το κείμενο από φίλη της σελίδας.

 
''Πιερίων - σκαλάκια.
 
Στρώματα, κλαδιά, παλέτες κλπ.
 
Εδώ και ένα μήνα.
 

ΕΛΕΟΣ'' 

Προβλήθηκε 304 φορές

Το βρήκαμε ή ακόμα ψάχνουμε;

Είχε χαθεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων Εγγράφων και των καταγεγραμμένων σε αυτό εγγράφων από το ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου όπως μας είχε ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος πριν ένα μήνα περίπου.