Στις 25 Αυγούστου 2019 οι Συνεργοί με την Ηλιούπολη θα πραγματοποιήσουν την ετήσια Γενική Συνέλευσή τους που θα διεξαχθεί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στις 10 π.μ.
 
Κατά τη συνεδρίαση θα εγκριθούν εγγραφές και διαγραφές μελών, θα προσδιοριστεί και θα ανανεωθεί ο εσωτερικός κανονισμός και θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Το νέο ΔΣ θα είναι πενταμελές και θα απαρτίζεται από πρόεδρο, γραμματέα, ταμία και δύο μέλη. 
 
Η Γενική Συνέλευση θα είναι ανοιχτή για όσους συμπολίτες μας επιθυμούν να συμμετάσχουν και να γίνουν μέλη των Συνεργών με την Ηλιούπολη.
 

Συνεργοί με την Ηλιούπολη 

Προβλήθηκε 113 φορές