Στην Ηλιούπολη τέλη Αυγούστου του έτους 2019.

Πρόβλημα στην υδροδότηση σε δρόμο της Ηλιούπολης πριν εβδομάδες.

Άμεσα η ΕΥΔΑΠ έφτιαξε την βλάβη, αντικατέστησε τον σωλήνα και όλοι έχουν νερό στο σπίτι τους.

Αλλά ξέχασαν κάτι οι τεχνικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ.

ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ.

Ακούει κανείς εκεί στην ΕΥΔΑΠ; Κάντε κάτι... 

Προβλήθηκε 207 φορές

Ας μάθουμε τον ΣΠΑΥ.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την προστασία του δάσους του Υμηττού από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες. Ο ΣΠΑΥ είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και σύμφωνα με τα δεδομένα του ΥΠΕΣΔΔΑ ο πλέον δραστηριοποιημένος.