ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενώ έχει μεσολαβήσει η 2016/21-3-2018 τελεσίδικη και αμετάκλητη αθωωτική για τον Χρήστο Κορτζίδη, απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που κρίνει οτι δεν υπάρχει η αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων για τα οποία κατηγορήθηκε για την υπόθεση του Λούνα Παρκ.

Ενώ μόλις πριν λίγες μέρες, στις 31/10/2019, μετά από πολλαπλές αναβολές, συζητήθηκε στο ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση της απόφασης, για την προσφυγή του Χρήστου Κορτζίδη κατά της από 27/1/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία τον έθετε σε 5 μήνη αργία από την άσκηση των καθηκόντων του ως δημοτικού συμβούλου για την ίδια υπόθεση (σημειώνεται ότι το ΣτΕ, σύμφωνα και με την νομολογία του, θα λάβει υπ' όψιν την αθωωτική απόφαση του εφετείου).

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Τσαρπαλής Γιάννης, βασιζόμενος στην από 16/7/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, δηλαδή 4,5 χρόνια μετά την έκδοσή της, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του Χρήστου Κορτζίδη κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που προαναφέρεται, θέτει τώρα σε εφαρμογή την 5 μηνη αργία!

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που εκδόθηκε στις 16/7/2015 δεν είχε κοινοποιηθεί στο Δήμο μας μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς και αν κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας τώρα και πρωτοκολλήθηκε στις 8/11/2019.

Ο Χρήστος Κορτζίδης ήδη υπέβαλε αίτημα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη μη εφαρμογή της απόφασης για 5 μηνη αργία, υπό το φως της αθωωτικής απόφασης του Εφετείου, την οποία κοινοποίησε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

--
Δημοτική Συνεργασία
Ελληνικού-Αργυρούπολης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ 

Προβλήθηκε 297 φορές