Σήμερα 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.22819/22.11.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 122/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετακίνηση ή μη της λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης ημέρα Τρίτη της Δ' Αθηνών.
(από την συνεδρίασε αποχώρησε ο κ. Παπαδόπουλος)

Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 23156/2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αντζινά, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ή μη της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην κάτω Ηλιούπολης (ημέρα Τρίτη) στην οδό Μαρμαρίου, Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την οδό Ηρώς Κωνστ/λου έως την οδό Ιάσωνος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και τρείς μήνες στην οδό Κορνάρου και τρείς μήνες στην οδό Φαρμακίδου. Η πρόταση αυτή είναι επιθυμία επιτροπής κατοίκων της περιοχής και το γνωστοποίησαν, μαζί με υπογραφές, με την αριθ. πρωτ. 2188/11-11-2019 αίτησή τους και του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών με την από 25-11-20149 αίτησή του. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην κάτω Ηλιούπολης (ημέρα Τρίτη) στην οδό Μαρμαρίου, Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την οδό Ηρώς Κωνστ/λου έως την οδό Ιάσωνος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και τρείς μήνες στην οδό Κορνάρου και τρείς μήνες στην οδό Φαρμακίδου. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από υπογραφές κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2188/11-11-2019 αίτησή τους και σύμφωνα με την από 25-11- 20149 αίτησή του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών.

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

Προβλήθηκε 1136 φορές

Ο Στάθης Ψυρρόπουλος στον Skai.gr 100,3 για την έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας τους τελευταίους μήνες στην Ηλιούπολη.

Με παρέμβαση μου στην εκπομπή του Πέτρου Κιρκιλή μετέφερα τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς πολλών συμπολιτών μου, σχετικά με την έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας τους τελευταίους μήνες στην Ηλιούπολη.

Νέα Σμύρνη: Τρόμος από τα επεισόδια πριν και μετά τον αγώνα Πανιώνιος - Ηλιούπολη

Νέα Σμύρνη: Βίαια επεισόδια μεταξύ ομάδων χούλιγκαν που παρουσιάστηκαν ως συνοδεία των αποστολών του Πανιωνίου και της Ηλιούπολης. Μαχαίρια και όπλα πριν από τον αγώνα, ένταση και κρότου-λάμψης από την αστυνομία μετά το τέλος.