Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της νέας δημοτικής αρχής της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23996/6.12.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

-------------------------

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 275/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εντολής προς δικηγόρους του Δήμου για παράσταση σε ποινικό δικαστήριο.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.24381/2019 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

1) Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος ζήτησε με την από 11-12-2019 αίτησή του, νομική εκπροσώπηση επί δίκης στην οποία είναι κατηγορούμενος για την πυρκαγιά της 17-07-2015 ως πρώην Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΣΠΑΥ.

2) Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως προκύπτει από την παρ. 6 άρθ. 244Α του 3852/2010 και το άρθ. 218 του Ν. 4555/2018 οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η νομική εκπροσώπηση συντελείται από Δικηγόρο του Δήμου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον Δήμαρχο, θετική εισήγηση και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών εφόσον έχουν ή είχαν την ιδιότητα αυτή.

3) Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα θετικά για την ψήφιση απόφασης για την παράσταση και εκπροσώπηση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Νικόλαο Καραβέλο και Κωνσταντίνο Μανταδάκη, στην εκδίκαση της ποινικής δίκης την 16-12-2019 στο ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο προς υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Ηλιούπολης Βασίλη Βαλασόπουλου και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω Δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτή.

Σημειωτέον ότι η ανάγκη υπεράσπισης του πρώην Δημάρχου είναι δικαιολογημένη και το λόγο ότι ο Δήμος Ηλιούπολης ενάγεται ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου κατόπιν αγωγής που άσκησε η χήρα και η θυγατέρα του θανόντος στην πυρκαγιά Αρχιφύλακα Καλλιντεράκη, με την οποία ζητούν να καταβάλει ο Δήμος ως αποζημίωση 350.000 ευρώ και η περίπτωση αθώωσης του πρώην Δημάρχου θα εξυπηρέτηση την άμυνα του Δήμου απέναντι στην αγωγή αυτή.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν.4412/2016, τα Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019

Ομόφωνα Αποφασίζει

Παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση προς τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου κ.κ. Νικόλαο Καραβέλο και Μανταδάκη Κων/νο, να παρασταθούν στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προς υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 265 και 302 του Π.Κ. και να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της ως άνω εντολής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 275/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

diavgeia.gov.gr 

Προβλήθηκε 560 φορές

Κώστας Γ. Σεφτελής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης: ''Εργασίες και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων στο Χαλικάκη''

Θέλω να πιστεύω πως θα τύχει σεβασμού από όλους και δεν θα βανδαλιστεί (γιατί έχουμε και αυτά...!). Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, δεν σταματάει!

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Π.Α.Ο.Κ. για πρώτη φορά στην ιστορία του

Τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του στο γυναικείο βόλεϊ πανηγυρίζει ο Π.Α.Ο.Κ., καθώς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Α' Ηλιούπολης επικράτησε με 3-0 σετ του Α.Ο. Θήρας.