Διαβάζουμε στην Διαύγεια:

''Έγκριση ή μη τοποθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηλιούπολης''

1. Στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Ηλιούπολης.

2. Στο χώρο στάθμευσης της οδού Κανάρη.

3. Στο χώρο στάθμευσης της οδού Μαρίνου Αντύπα (του τμήματος που περιλαμβάνεται ανάμεσα στις οδούς Άνθιμου Γαζή & Φραντζή)

όλη η απόφαση εδώ

Ερωτήσεις

Πόσα αυτοκίνητα φορτίζονται στην Ηλιούπολη, ποιο το κόστος για τον Δήμο και πόσα αυτοκίνητα έχουν φορτίσει μέχρι τώρα από τις δύο ήδη υπάρχουσες θέσεις στο parking του Δημαρχείου;

Προβλήθηκε 440 φορές