Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία Απόφαση που ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβύλιο της 18ης Ιουνίου 2020, και μετά βλέπουμε ότι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο (08.07.2020) θα συζητηθεί σαν θέμα προς απόφαση...

Το θέμα που ''συζητήθηκε'' όπως αναφέρεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορούσε:  ''Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια η Θεομήτωρ)'' και πήρε αριθμό Αποφάσεως 124/2020 και δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, κ. Σεφτελής, φαίνεται να εισηγήθηκε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης...

Την Απόφαση φαίνεται να υπογράφουν οι κ.κ. Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος,Π.Βιδάλης, Α.Χωματά, Ε.Ψυρρόπουλος, Θ.Γιαννόπουλος, Μ.Μπασούρης, Χ.Καλαρρύτης, Η.Πανταζόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Α.Τσουκαλάς, Μ.Κουρής, Δ.Ταμβάκος, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Α.Στασινόπουλος, Κ.Καλούδης, Ι.Σκλαβενίτη, Μ.Αγγελή και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Γεωργάκης

Μετά διαβάζουμε ότι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Ιουλίου 2020 θα συζητηθεί το 8ο θέμα : ''Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια η Θεομήτωρ)''

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν βρίσκεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζετε τι ψηφίζετε; 

Κύριε Δήμαρχε τι λέτε για αυτό το θέμα;

Προβλήθηκε 310 φορές