Στην Διαύγεια για τον Δήμο Ηλιούπολης διαβάζουμε

ΑΔΑ: 6ΔΣΙΩΡΥ-4Κ8 - 20SYMV006370244 - Προμήθεια φωτογραφιών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης για το 2020: 4.523,52 και για το 2021: 476,16 -- Αρ.Πρωτ.:1847/2020 Φ.4/2020

Εδώ μια από τις πληρωμές

Φωτογραφίες πολλέςχρόνια τώρα...

Λίγο κράτει νομίζω ότι δεν βλάπτει... 

 

Προβλήθηκε 164 φορές