Είχαμε γράψει εδώ για την Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προφορών για: ''Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών απολύμανσης, αντισηπτικού υγρού, ελεύθερης αφής (touch free) για τα δημοτικά κτίρια και για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου μας για την προστασία από το COVID-19''

Εντέλει:

Ηλιούπολη, 1 / 9 /2020
Αρ. Πρωτ.: οικ. 15610

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

.................................................

13 Τις προσφορές 1) της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικού ποσού 24.481,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 2) της εταιρείας Soul Studio ΚΟΡΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ποσού 69,00€ (τιμή μονάδας) για επιτοίχιο dispenser.

14. Την απόρριψη της προσφοράς Soul Studio ΚΟΡΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ γιατί η ενδιαφερόμενη υπέβαλλε προσφορά για είδος που δεν περιγράφεται στην Μελέτη, και όχι για το σύνολο των  ειδών όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Επίσης τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν είναι σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει τηv «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών απολύμανσης, αντισηπτικού υγρού ελεύθερης αφής για τα δημοτικά κτίρια και για τα νηπιαγωγεία - δημοτικά σχολεία του Δήμου, για την προστασία από τον Covid 19» Μελέτη του Τμήματος Προστασίαs & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείαs, στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού Πελοποννήσου αρ.29, με ΑΦΜ: 800356682, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, στο συνολικό ποσό των «είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών» 24.481,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% διότι είναι εντός προϋπολογισμού και έπειτα από δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

Ο ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της Α.Μ. 8/2020 Μελέτη του Τμήματος Προστασίαs & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείαs .

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τιμολογίου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.

Το διαβάσαμε στην Διαύγεια (εδώ)

Προβλήθηκε 368 φορές

Ούτε μία ενημέρωση από τον Δήμο...

Με σοβαρότητα και αίσθηση της ευθύνης ο Δήμος Ηλιούπολης παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και θα ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους πολίτες, για πιθανά πρόσθετα μέτρα, που θα αφορούν την γενικότερη λειτουργία του Δήμου.

Ιχνηλατήσεις στον Δήμο Ηλιούπολης. Τα αποτελέσματα;

Μετά την ύπαρξη θετικού κρούσματος κορωνοϊού, ανεστάλη η λειτουργία του Δημαρχείου Ηλιούπολης για Τρίτη και Τετάρτη, 15 &16/9/2020, για την προληπτική προστασία των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ; - Νίκος Σύψας: «Δεν αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας στο σπίτι, φοράμε την μάσκα αν μας πλησιάζουν».

Ο Νίκος Σύψας άφησε άφωνο το πάνελ της πρωινής εκπομπής του ΣΚΑΙ με τη σύστασή του να μην αγκαλιάζουμε και φιλάμε τα παιδιά μας στο σπίτι και να φοράμε μάσκα όταν μας πλησιάζουν.