AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία, 19-11-2021

 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1581

Αρ. Απόφασης: 25708

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

------------------------

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €), για τις δαπάνες διοργάνωσης αθλητικού συνεδρίου, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022 ως εξής:

- Στο τρέχον έτος 2021 το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€), σε βάρος του ΚΑ 00.6442.0005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα, - στο έτος 2022 το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€).

Στον ΚΑ 00.6442.0005 έχουν συνολικά προβλεφθεί 15.000,00€ και δεν έχει αναληφθεί κανένα ποσό σε βάρος του κωδικού αυτού εντός του έτους 2021.

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

 Ο Δήμαρχος

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Προβλήθηκε 325 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.