Απόσπασμα  από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.19530/23.10.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με βάση της υπ’ αριθ. 60249/22.9.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

----------------------------------------------

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 217/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το κείμενο διαβούλευσης των φορέων της ΣΜΠΕ

Τέθηκε υπόψη του Σώματος το από 13.8.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, με το οποίο καταθέτει τις απόψεις του και απαντήσεις επί ερωτημάτων, επί του θέματος και το οποίο έχει ως εξής: Θέμα: «Απόψεις Δήμου Ηλιούπολης σχετικά με την «Επεξεργασία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας του Ορεινού Όγκου του Υμηττού» και την επ’ αυτής διαβούλευση...

----------------------------------------------
To Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει
Εμμένει στην υπ’ αριθ. 160/2020 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφασή του και ενσωματώνει στο κείμενο της διαβούλευσης για την ΣΜΠΕ, το κείμενο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, ως έχει και που αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 14584/13.8.2020 έγγραφό του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

διαβάστε όλα τα πρακτικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προβλήθηκε 206 φορές

Οι Οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  Ηλιούπολης για την ΠΥΡΚΑΛ

Οι Οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ηλιούπολης, στέκονται αλληλέγγυες στον αγώνα των κατοίκων της Δάφνης και του Υμηττού για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ της έκτασης της ΠΥΡΚΑΛ, ενάντια στην - εν κρυπτώ και άνευ διαβούλευσης - πρόταση τσιμεντοποίησης του χώρου και της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει το σχέδιο της Κυβέρνησης, σχετικά με τον χωροταξικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία στην Ηλιούπολη σε έργα της ΕΥΔΑΠ

Το βράδυ της Παρασκευής έγινε τροχαίο ατύχημα στην Ηλιούπολη επί της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, σε σημείο που γινόντουσαν έργα της ΕΥΔΑΠ, παρόλο που υπήρχε σήμανση και είχαν παρθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Δήμος Ηλιούπολης: ''Rapid test σε όλο το βοηθητικό προσωπικό των  Λυκείων, δηλαδή προσωπικό καθαριότητας , φύλακες και διαχειριστές κυλικείων''

Σάββατο 10/4/2021, 09:00 έως 13:00, στην «Κυψέλη Εθελοντών» οδό Θέμιδος 2 και Δημ. Γληνού 35, από εθελοντή γιατρό με την ευθύνη του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κ. Ιωάννη Πούλου.