Ηλιούπολη, 2/11/2020

Αρ. Πρωτ.: οικ. 20124

Αρ. Αποφ.: 1145

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτει τις «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων» με Α.Μ.7/2020 Μελέτη του τμήματος, Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου στον κ Μπανούση Αθανάσιο, που εδρεύει στο Καματερό, επί της οδού Αιόλου αρ.12, με ΑΦΜ: 106678610, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, στο συνολικό ποσό των «δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών» #16.506,88€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μετά από δημόσια πρόσκληση, λόγω χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

Ο ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της Α.Μ.7/2020 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου .

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με την τμηματική παραλαβή των υλικών. Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Εδώ)

Προβλήθηκε 176 φορές

Ο δικός μας; - Κορονοϊός: ''Πέντε δήμοι του Κεντρικού Τομέα Αθηνών δίνουν διευκρινίσεις''.

Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών θεωρείται μια από τις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο, πέντε από τους Δήμους που υπάγονται σε αυτόν ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν τόσο μεγάλο ιικό φορτίο και δίνουν διευκρινίσεις για όσα ισχύουν.

Κύριε Δήμαρχε συμφωνείτε με τα γραφόμενα, ότι δηλαδή ένας Αντιδήμαρχος σας είναι ''ανίκανος'';

Διαβάζουμε και εμείς οι ''ανύπαρκτοι διαδικτυακά'' (σίγουρα είμαστε και για εσάς και το team σας αφού δεν έχετε απαντήσει μέχρι τώρα ούτε εσείς αλλά ούτε και οι υπεύθυνοι σας για σειρά ερωτημάτων μας που θέτουμε μέσω του site μας) διάφορα σχετικά με την ανικανότητα του Αντιδημάρχου σας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών