Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,με θέματα:

1. Έκδοση απόφασης αποδοχής αποζημίωσης οικ. έτους 2020του ΣΠΑΥ προς το Δήμο Ηλιούπολης (άρθρο 247,παρ.5 του Ν.3463/2006ΚΔΚ)
2. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης»
3. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση σε γραφεία Δικαστικών Επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κατασχετηρίων κ.λπ. για το έτος 2020
4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
5. Παραίτηση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ»
6. Έγκριση σταδίου ΙΙ του ΣΒΑΚ Ηλιούπολης και χρονοδιαγράμματος παρατάσεων και σταδίων εγκρίσεων της μελέτης
7. Αλλαγή Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν ως μέλη σε Επιτροπές οριστικών παραλαβών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις


Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Γεωργάκης

Προβλήθηκε 217 φορές

 Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών – Εμπόρων Ηλιούπολης: ''Καθυστέρηση εφαρμογής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και ανέργους''

Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών και τελών τραπεζοκαθισμάτων τόσο για επαγγελματίες όσο και για εργαζόμενους που βρίσκονταν σε αναστολή καθώς και άνεργους.

Πρώτα η Ηλιούπολη: ''Ζητάμε Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τη Δημόσια Περιουσία''.

Η επικαιρότητα στο ζήτημα της Δημόσιας Περιουσίας, ζήτημα που ταλανίζει την Πόλη μας εδώ και δεκαετίες, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει εδώ και καιρό.