Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με δια περιφοράς διαδικασία, λόγω εκτάκτων αναγκών

με θέματα:

1. Πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας και Εθελοντισμού.

(Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλουν τις ψήφους τους και εφόσον επιθυμούν σύντομη ερμηνεία της ψήφου ,την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα από 10:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ).

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Απόστολος Στασινόπουλος


Προβλήθηκε 346 φορές

Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ''Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηλιούπολης για την ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης''

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Ομολογουμένως μας ξάφνιασε η ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης.