Ηλιούπολη, 9 / 10 /2020

Αρ. Πρωτ.: οικ.18496

Αρ. Αποφ.: 1053

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» με Α.Μ.17/2020 Μελέτη του τμήματος Καθαριότητας Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παπαρηγοπούλου αρ.12, με ΑΦΜ: 998501614, Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, στο συνολικό ποσό των «δέκα χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών» 10.215,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μετά από δημόσια πρόσκληση, λόγω χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:


ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Ελπίζουμε λοιπόν ένα από τα εκατό καπάκια να τοποθετηθεί και στον κάδο που αναφέρουμε εδώ και και καιρό... (εκτός εάν και πάλι υπάρχει και εδώ ''λίστα'' φίλων)

(Πατριάρχου Γρηγορίου και Ερυμάνθου, για να τον βρει εύκολα η υπηρεσία)


Προβλήθηκε 206 φορές

Έγιναν ξαφνικά όλοι φιλόζωοι στην καραντίνα - Τι τύχη είχαν τα σκυλάκια μετά το πρώτο lockdown

Από τις 5 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό η επιβολή νέας καραντίνας διάρκειας τριών εβδομάδων ως τις 30 του ίδιου μήνα για το σύνολο της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στα αιτήματα υιοθεσίας αδέσποτων.