3 Προσκλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Ούτε τα μέλη της μάλλον δεν τις διαβάζουν...

Καλό και Ευτυχισμένο το 2020


Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 01 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

δείτε εδώ τις Προσκλήσεις


''Ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν προτιμήσουμε να μην το διορθώσουμε''.

Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, Αμερικανός πρόεδρος [1961-1963]

Προβλήθηκε 294 φορές

3.449,06 ευρώ για ''Φύλαξη πολιτιστικών - αθλητικών εγκαταστάσεων''. Στην φύλαξη είναι και το ''Χαλικάκι'';

Αναθέτει την παροχή υπηρεσίας για τη «Φύλαξη πολιτιστικών – αθλητικών εγκαταστάσεων» στον οικονομικό φορέα ''ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''

''Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως''. Καλό θα είναι να ξαναδιαβάζουμε τι ανεβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2 Αποφάσεις ανέβηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν : ''Εξωδικαστικός συμβιβασμός και εξειδίκευση πίστωσης για την αποκατάσταση ζημιάς, υπαιτιότητας του Δήμου, σε όχημα...''

ΚΑΦΑΔΗΛ : ΠΟΥ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ;  ''ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου''

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης Περίληψης της υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου